Akcie Tesly dosiahli nové výšiny

Počas dnešného obchodného dňa akcie spoločnosti Tesla prekonali novú hranicu 700 USD za akciu. Za raketovým rastom stáli pozitívne správy, ktoré zaplavili trh, na základe čoho Tesla vzrástla až o 11%. Za jedným z hlavných dôvodov stála zmena investičného odporúčania analytikov Argusu z predaja na nákup.

Dôvodom je pozitívny výhľad rastu tržieb s Tesly Model S a Model X. Zanedbateľný nie je ani silný dopyt po novom Modely 3, ktorý predstavoval 80% produkcie spoločnosti v štvrtom kvartály 2019. ,,Napriek minulým oneskoreniam vo výrobe, nedostatku súčiastok, prekročeniu mzdových nákladov a ďalším ťažkostiam očakávame, že spoločnosť Tesla využije svoje dominantné postavenie v priemysle elektrických vozidiel a zlepší výkon v roku 2020 a neskôr, “uviedol Selesky (analytik spomínanej spoločnosti Argus).
Ďalším pozitívnym výhľadom pre Tesla je potvrdenie podpísania dohody medzi Teslou a čínskym výrobcom batérií CATL. Tesla len nedávno otvorila novú továreň v Šanghaji a z dôvodu diverzifikovania dodávateľov batérií došlo k dohode s CATL. V súčasností je hlavným dodávateľom autobatérií spoločnosť Panasonic.

Konsenzus analytikov predikovanej ceny v horizonte 1 roka je 456 USD za akciu. Môžeme už v blízkej dobe zmenu cieľových cien aj ostatných analytikov? Uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.