Aliancia Nissan-Renault-Mitsubishi

Nissan, Renault a Mitsubishi plánujú znížiť typy modelov, zatvoriť továrne a prepustiť pracovníkov. Pokúšajú sa v nasledujúcich rokoch znížiť fixné náklady o 5 miliárd dolárov a v najbližších rokoch plánujú uvoľniť najmenej 27 500 pracovných miest. Obidve spoločnosti očakávajú do roku 2024 zníženie výrobnej kapacity o približne 20 percent na kombinovaných 8,7 milióna vozidiel ročne.

Nový systém „leader-follower“ dáva jednej skupine zodpovednosť za výrobu konkrétnych modelov a regiónov v snahe hrať na silných stránkach každej spoločnosti.

Jean-Dominique Senard, predseda Renaultu, súhlasí s tým, že predchádzajúce pokusy o rozdelenie práce medzi podnikmi viedli k „obrovskému množstvu neporiadkov, pokiaľ ide o chodenie sem a tam na schôdzkach a všetko ostatné.‘‘

Pokiaľ ide o dve spoločnosti, ktoré sa snažia zastaviť únik hotovosti spôsobený globálnym zastavením predaja automobilov, vedúci pracovníci tvrdia, že nový rámec je pre alianciu „najlepšou dostupnou možnosťou“. Ak to bude fungovať, spojenectvo, ktoré bolo kedysi najväčším automobilovým priemyslom, prejde súčasnou krízou neporušenou. Ak nie, rozdelenie sa zdá byť nevyhnutné, ale núti ich nájsť si nových partnerov – alebo nadobúdateľov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.