Alibaba už aj na Hong Kongskej burze

Technologický gigant, Alibaba dnes dokončila najväčšie IPO na svete emitovaním 575 miliónov akcií, podľa predbežných odhadov za ce 24,01 USD. Alibaba sa podľa dnešnej oficiálnej správy začne obchodovať na Hong Kongkej burze už 26.11.2019.

Ak sa uplatní možnosť greenshoe (predaj akcií verejnosti najčastejšie vyvolá stabilizovanie cien na trhu), môže objem zvýšiť na 13,8 miliárd dolárov, čím sa z IPO stane najväčšie v tomto roku.

Aj, keď je v súčasnosti akciový trh mierne naštrbený hlavne kvôli protestom v Hong Kongu, Alibaba dnes úspešne uviedla na trh akcie, čím vyvolala väčší dopad na trh, než sa očakávalo. Výber tohto obdobia kvôli nestabilite krajiny má hlavne dopad na likviditu na trhu, no očakáva sa v upokojenie na tomto trhu z dlhodobejšieho hľadiska.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.