Americké sankcie voči Rosneftu sa vyostrujú

Americký prezident Donald Trump už v minulosti uvalil sankcie na prevažne štátom vlastnenú ruskú ropnú spoločnosť Rosneft. Negatívny potenciálny dopad môže nastať u Venezuely a jej schodnosť vyvážať ropu. Ropa je hlavný pilier štátneho rozpočtu Venezuely. Koronavírus je druhým faktorom, ktorý vytvára potenciálne hrozby pre Venezuelu, keďže Ázia je hlavný odberateľom venezuelskej ropy.

Rozneft je v súčasnosti hlavným vývozcom venezuelskej ropy. Ropa zmieňovanej krajiny začlenená do Švajčiarska predstavovala vývoz približne 880 000 barelov denne, počas januára. Podľa zverejnených dát Rosneft väčšinu ropy v minulom roku vyviezol do Indie a Číny.

Podľa očakávania analytikov, by produkcia venezuelskej ropy mohla do konca roka 2020 klesnúť  na 600 000 barelov denne.

V roku 2019 bol najväčšími odberateľomi ropy od Rosneftu Čína 39,5%, Reliance (India) 33,2% a Nayara (India) 23,7%. Z čoho vyplíva, že ak Čína bude postupovať podľa obchodnej dohody a upevňovať vzťahy s Amerikou mohlo by sa v budúcnosti stať, že obmedzí nákup venezuelskej ropy. Nové sankcie zasiahnu najmä súkromné čínske rafinérie na výrobu bitúmenu. Rovnako aj banky môžu byť v budúcnosti opatrnejšie pri poisteniach spojených s Rosneftom a sankcie by taktiež mohli ohroziť menších odberateľov ropy, ktorí majú silné väzby a nechcú si znepriateliť najväčšiu ekonomickú mocnosť sveta- Ameriku.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.