Aramco vykázalo masívny pokles zisku

Saudskoarabský štátny ropný gigant Aramco v utorok vykázal 25% pokles čistého zisku za prvý štvrťrok, avšak jeho štvrťročná dividenda bola v súlade s plánom vyplatiť akcionárom základný kapitál vo výške 75 miliárd dolárov za rok.

Aramco uviedol, že výsledky odrážajú „nižšie ceny ropy, ako aj klesajúce marže z rafinácie a chemikálií a straty z preceňovania zásob“.

„Pokiaľ ide o zvyšok roku 2020, očakávame, že dopad pandémie COVID-19 na globálny dopyt po energii a ceny ropy bude mať vplyv na naše zisky,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Aramco Amin Nasser.

„V tomto období pokračujeme v posilňovaní podnikania znižovaním nášho kapitálu a zvyšovaním prevádzkovej dokonalosti. Z dlhodobého hľadiska sme si stále istí, že dopyt po energii sa bude zvyšovať, keď sa globálne ekonomiky zotavia.“ Aramco taktiež dodalo, že naďalej očakáva, že kapitálové výdavky do roku 2020 budú medzi 25 miliardami a 30 miliardami dolárov.

Aramco plánuje získať podiel v saudsko-petrochemickom výrobcovi SABIC za približne 70 miliárd dolárov, zdroje však spoločnosti Reuters tento týždeň oznámili, že dohoda bude pravdepodobne reštrukturalizovaná kvôli poklesu cien ropy v dôsledku koronavírusu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.