Blíži sa deflačná špirála?

CEO spoločnosti Social Capital sa vyjadril, že konečným výsledkom tohto trendu môže byť „deflačný supercyklus“, keď sa zneužívania Fedu vracajú k strašeniu americkej ekonomiky a dolára. Bývalá výkonná riaditeľka Facebooku vysvetľuje, že rozdelením peňazí masívnym korporáciám, ktoré minulých 10 rokov požičiavali peniaze na spätné odkúpenie akcií, pričom pracovníkom vyplácajú viac peňazí na dávky v nezamestnanosti, ako by zarobili na mzdách, vytvára zvrátený systém stimulov a vytvoriť rovnakú hospodársku dynamiku, aká sa odohrala v Japonsku v 90. rokoch.

Pri záplave lacných peňazí budú finančne šokovaní spotrebitelia viac šetriť, čím zabránia spotrebiteľskej ekonomike vytvárať burácajúci rast potrebný na kompenzáciu krízy zatiaľ, čo ceny budú klesať, úspory rásť (napriek tomu, že sadzby zostanú mimoriadne nízke alebo záporné) a produktivita klesať, zatiaľ čo zamestnanosť sa nikdy nezotaví. Tento scenár by mohlo nasledovať USA po Japonsku.

Základná kauzalita medzi finančnými trhmi a ekonomikou je, že finančné trhy reflektujú súčasnú ekonomiku. No, vďaka americkej politike, oživenie na akciových trhoch neurobilo takmer nič, aby vložilo jedlo na taniere ľudom, čo je možné pozorovať aj na 150% náraste ľudí pred Food bankami v Amerike v apríli oproti marcu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.