Boeing zastavuje výrobu, Airbus rastie

Francúzsky, druhý najväčší výrobca lietadiel na svete, Airbus zaznamenal výrazný nárast po zverejnení pozastavenia výroby Boeingu 737 MAX, ich napredávanejšieho modelu. Boeing, ktorý stavia 737 južne od Seattlu, uviedol, že počas zmrazenia výroby nebude prepúšťať žiadneho zo zhruba 12 000 zamestnancov. Analytici spoločnosti Jefferies odhadujú stratu hotovosti viac ako 730 miliónov dolárov mesačne.

Airbus zaznamenal nárast o viac ako 1,6% nárast, na druhej strane Boeing vykázal pokles 2,1%.

V pondelok Boeing vyhlásil, že v januári pozastaví výrobu svojho najpredávanejšieho prúdového lietadla 737 MAX, po dvoch smrteľných nehodách pozemných lietadiel, ktoré mali byť distribuované už v roku 2020.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.