California mení portfólio áut

Vláda Kalifornie plánuje obmedzenie nákupu áut spoločností GM, Toyota a Fiat Chrysler. Dôvodom obmedzenia nákupu sú nadmerné emisie, ktoré autá týchto značiek produkujú. Zastavenie nákupu týchto automobilov štátom je z dôvodu navýšenia Trumpových štandardov o výfukových plynov.

Od januára Kalifornia substituuje tieto automobilky Fordom, Hodnou, BMW a Volkswagenom- automobilkami, ktoré spĺňajú nové emisné štandardy.

Tento krok nadväzuje na osobitný súdny proces podaný v septembri štátmi proti Národnej správe bezpečnosti cestnej premávky, ktorého cieľom je zrušiť paralelné rozhodnutie. V auguste 2018 Trumpova administratíva navrhla požiadavky na zníženie spotreby paliva na úrovni 2020 do roku 2026, čím sa zvrátilo plánované ročné zvýšenie o 5%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.