Čína na poslednu chvíľu skupuje sóju z Brazílie

Čína schválením dohody s Amerikou pristúpila na nákup poľnohospodárskych produktov v objeme 40 miliárd amerických dolárov ročne. Čínsky dovoz sójových bôbov vzrástol na svoje 20 mesačné maximá v novembri po tom, čo sa Čína zaviazal nákupom výmenou odbavenie cla. No predtým, než bude dohoda podpísaná (15.januára) objednali súkromní čínski investori 10 plných nákladných lodí naplnených sójovými bôbmi z Brazílie. Lode budú doručovať sóju postupne od januára do apríla.

Dôvodom takého veľkého objemu od najväčšieho exportéra sóje na svete je rekordná úroda, ktorá stlačila cenu nadol. Druhým dôvodom je, že brazílska sója je lacnejšia, než zo Spojených Štátov, ktorú bude v Číne možné nakupovať po podpísaní dohody.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.