Čína ťahá za kratší koniec

Čína dnes oficiálne vyzvala najlepších obchodných vyjednávačov z USA na nové kolo osobných rozhovorov v Pekingu na dosiahnutie aspoň obmedzenej dohody. Peking dúfa, že sa rozhovory môžu uskutočniť pred budúcim štvrtkovým sviatkom vďakyvzdania v Spojených štátoch.

Podľa vyjadrení USA by vyjednávačov bolo ťažké dotlačiť  k vycestovaniu na rokovania do Číny, ak Čína najprv neprijme predkladané podmienky Amerikou v téme ochrany duševného vlastníctva, nútených transferov technológií a nákupov v poľnohospodárstve.

Podľa súčasných vyjadrení Číny môžeme usudzovať, že ťahá za kratší koniec a Trump si môže svoje podmienky presadiť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.