Čína zverejnili hrozivé výsledky ekonomického rastu

Čína dnes zverejnila ucelené výsledky rastu HDP za rok 2019. Rast oproti roku 2018 spomalil z 6,6% na 6,1%, čím vykázal najslabší rast od roku 1990. Pri bližšom pohľade spotreba čínskych domácnosti prekonala očakávania, no investície súkromného sektora a štátne výdavky výrazne poklesli. Na druhej strane druhá najväčšia ekonomika sveta vykázala úžasné dáta v porovnaní s Európskou úniou alebo Amerikou, ktoré vykázali 1,4% a 2,2% rast. Dôvodom výraznejšieho, než očakávaného spomaľovania rastu bola pretrvávajúca obchodná vojna.

Peking už v minulosti aplikoval rôzne stimuly hlavne na bankový sektor a očakávania injekcie na podporu stagnujúcich investícii a dopytu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.