Dá sa očakávať, že na paládiu príde ďalší býčí trend?

škodlivých emisií, stúpla vo februári o 270 percent za päť rokov na rekordnú úroveň nad 2 800 dolárov za trójsku uncu. Počet krádeží katalyzátorov v Londýne minulý rok vyskočil na 8 248, od 1 674 pred rokom.

Rok sa začal očakávaním, že dopyt po paládiu predbehne ponuku o viac ako 1 milión uncí. Ale dnes poprední výrobcovia a konzultanti predpovedajú trh s oveľa bližším spojením medzi ponukou a dopytom. V posledných rokoch výrobcovia automobilov v Európe a Číne zvýšili množstvo kovu, ktoré používajú vo svojich katalyzátoroch, aby splnili prísnejšie emisné limity.

Výrobcovia môžu tiež nahradiť paládium platinou, ale to nie je ľahké bez ohrozenia výkonu katalyzátora. Nemecký chemický gigant BASF v marci vyhlásil, že vyvinul novú technológiu katalyzátora, ktorá umožňuje „čiastočné nahradenie“ paládia platinou, ale výrobcovia automobilov stále môžu spĺňať prísnejšie normy týkajúce sa emisií.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.