Dosiahol automobilový priemysel svoje dno?

trh s novými osobnými automobilmi v EÚ zaznamenal v marci pokles o viac ako polovicu, v apríli o tri štvrtiny a v máji znovu o polovicu. Aj napriek tomu, že situácia je  hrozná, vyznievajú aspoň výsledky registrácií nových vozidiel, ktoré za prvých päť mesiacov tohto roka poklesol o takmer 42%, respektíve o 2,3 miliónov vozidiel. Dôvodom je celosvetový problém, je to koronavírus a všetko s ním spojené, čo sa dá označiť ako ponukový šok.

Dôvodom bol hlavne rozpad dodávateľských reťazcov, ktorý sťažil zásobovanie výroby, následne potom uzatvorenie autosalónov a dobrovoľné odstávky výroby európskych automobiliek.

O úspešnom reštarte odvetví totiž skôr než samotné obnovenie výroby rozhodne zákazník, najmä ten z EÚ, ktorý nakupuje väčšinu európskej produkcie. Tamojší spotrebiteľ avšak v posledných mesiacoch riešil iné problémy, než výber vhodného nového vozidla, takže nezostáva než sledovať silu, s akou sa po uvoľnení reštrikcií budú zákazníci vracať do autosalónov. Zabudnúť však nemožno ani na tretinu výroby celého odvetvia, ktoré mieria za hranice EÚ, teda predovšetkým do USA, Číny a Japonska, kde sa o plošnom zvýšení záujmu o autá hovoriť zatiaľ nedá.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.