ECB prekvapila finančné trhy

ECB prekvapila celý svet po tom, čo v noci zo stredy na štvrtok mala ‘‘emerging call,‘‘ počas ktorého schválila navýšenie výkupu dlhopisov v objeme 750 miliárd eur. Program má dosiahnuť 1,1 biliónov eur, čo je 6% HDP celej eurozóny. Rozhodnutie ECB na neplánovanom zasadaní v stredu v noci je posledným zo stupňujúcich sa globálnych reakcií na prepuknutie epidémie, ktorá sa všeobecne prejavuje v recesii. Prezidentka Christine Lagarde posilnila posolstvo, že tvorcovia politík urobia všetko, čo môžu, s tým, že „náš záväzok voči euru nie je nijako obmedzený“.

Po oznámení programu, vládne dlhopisy z Talianska do Grécka prudko vzrástli. Výnosy 2 ročných dlhopisov klesli na 0,41% a vykázali najväčší prepad výnosov, počas 1 obchodného dňa od roku 1996. K nákupom bude tiež patriť prvýkrát dlh z Grécka, ktorý bol z dôvodu nevyžiadaných ratingov vylúčený z nákupov ECB. Teraz je na nákupy oprávnených asi 12 miliárd eur v gréckeho štátneho dlhu. Vyhlásením výnosy klesli o viac ako 200 bázických bodov na päťročných gréckych dlhopisoch. Tento pohyb má aj svoje výhody, čím sa zmenšil rozdiel medzi dlhom najsilnejších ekonomík eurozóny a väčšou záťažou.

Ak by úradníci eurozóny aktivovali záchranný fond regiónu, bol by to rozhodujúci krok k spusteniu najsilnejšej sily ECB- nákup dlhopisov – priamych menových transakcií.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.