ECB zvýši nákup dlhopisov

Európska centrálna banka po štvrtkovom zasadnutí zvýšila nádej na relatívne rýchle oživenie vďaka ďalšiemu veľkému množstvu stimulov, čím prakticky zdvojnásobila plánované nákupy dlhopisov na 1,35 bilióna eur. Zvýšenie objemu nákupu o 600 miliárd eur bolo výrazne nad konsenzom analytikov, ktorí očakávali rast  o 500 miliárd eur. Pre mnohých ekonómov je však dôvod pre okamžitejšie stimuly ECB presvedčivý, keďže hospodárstvo eurozóny sa v prvom štvrťroku znížilo rekordným tempom a v druhom sa očakáva až 14,7% pokles.

Centrálna banka uviedla , že nákupy budú prebiehať do konca júna 2021, čo je o šesť mesiacov viac oproti pôvodnému plánu  Banka zároveň  dodala, že nákup bude prebiehať v rámci pandemického núdzového nákupného programu minimálne do konca roka 2022.

Schválením programu najviac vyťažili zasiahnuté krajiny ako sa môžeme presvedčiť poklesom výnosnosti talianskych, gréckych a španielskych dlhopisov na úrovne zo začiatku marca.Na akciovom trhu prevládali aerolinky a bankový sektor na južnom okraji eurozóny, keďže činnosť ECB sa spájala so zvýšeným optimizmom, pokiaľ ide o letný prílev turistov. Zaujímavosťou a pre väčšinu nepochopiteľné bolo posilňovanie eura na páre so všetkými menami. Dôvodom bol pravdepodobne stimul, ktorý by mal oživiť hospodárstvo, ktoré je spustošené pandémiou koronavírusu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.