Εμπορεύματα μέσω κινητού τηλεφώνου – υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Σήμερα, όλοι μπορούν να διαπραγματεύονται εμπορεύματα χάρη στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Όμως, όλο και περισσότερο, δεν αρκεί μόνο η «εμπιστοσύνη στο εμπόρευμα», είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι σύγχρονες συναλλαγές και ποιοι είναι οι κίνδυνοι.

Τι εννοούμε με τον όρο εμπόρευμα; Απλά, πρόκειται για προϊόντα ομοιόμορφης τιμής και ποιότητας, τα οποία παράγονται από πολλούς παραγωγούς. Δεν πρόκειται δηλαδή για παράδειγμα για κινητά τηλέφωνα, τα οποία από πολλές απόψεις διαφέρουν. Τα εμπορεύματα χωρίζονται σε μεμονωμένες ομάδες: ενέργεια, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, στη συνέχεια μέταλλα, δηλαδή όχι μόνο πολύτιμα μέταλλα όπως, χρυσός, ασήμι, πλατίνα ή παλλάδιο, αλλά π.χ. και χαλκός και τελικά γεωργικά προϊόντα (π.χ. διάφορα είδη σιτηρών, κακάο, καφές, κρέας και τα βοοειδή ή ακόμη και ο χυμός πορτοκάλι). Σε κάθε χρηματιστήριο εμπορευμάτων όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, προσδιορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εμπορευμάτων και οι εμπορεύσιμες ποσότητες τους.

Δεδομένης της φύσης των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, όπου παρατηρούνται συχνά και οι μικρότερες κινήσεις τιμών, είναι φυσικό να χρησιμοποιούνται προϊόντα μόχλευσης, όπως οι συμβάσεις επί διαφορών (CFD – από το αγγλικό contract for difference). Στην περίπτωση των κινήσεων των τιμών, πληρώνεται η διαφορά βάσει αυτής της σύμβασης. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής, ο αγοραστής πληρώνει τη διαφορά αυτή στον πωλητή και αντίστροφα σε περίπτωση μείωσης της τιμής. Επομένως, τα CFDs είναι παράγωγα που επιτρέπουν την κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών, χωρίς τη φυσική κατοχή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου – στην προκειμένη περίπτωση του εμπορεύματος.

Θα παρουσιάσουμε τις συναλλαγές εμπορευμάτων με χρήση CFD και χρηματοοικονομικής μόχλευσης στο ακόλουθο παράδειγμα. Το πετρέλαιο Βόρειας Θάλασσας Brent, είχε στις 23 Ιουλίου 2019 στις 18:45 αξία 62,95 USD, και στις 23:15 αξία 64,27 USD. Πρόκειται για μια αύξηση 2,09%. Ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα συναλλαγών μόχλευσης. Επί του παρόντος, στις συναλλαγές πετρελαίου μέσω CFD, εφαρμόζεται μόχλευση 1:10, αλλά το παράδειγμά μας στον πίνακα δείχνει επίσης ποιο θα ήταν το κέρδος/η απώλεια, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη μόχλευση ή διαπραγμάτευση χωρίς μόχλευση. Πρόκειται για κερδοσκοπία στην άνοδο της τιμής, δηλαδή κατά την άνοδο της τιμής πραγματοποιείται κέρδος, κατά την πτώση ζημία.

Απεικόνιση για το πώς λειτουργούν οι συναλλαγές CFD σε πετρέλαιο με μόχλευση

Brent 23/07/2019 18: 45- 23/07/2019 23:15

Μόχλευση Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Περιθώριο (%) Επένδυση (EUR) Κέρδη/Απώλειες (EUR) Spread (EUR)
1:10 62,95 64,27 2,09% 10.000 2090 158
1:5 62,95 64,27 2,09% 10.000 1045 79
1:1 62,95 64,27 2,09% 10.000 209 15,8

* Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το spread, τη χρέωση, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του εμπόρου από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να μάθετε στo eTrader για τα τέλη και όρους συναλλαγών.

Τα σενάρια ισχύουν για έναν επενδυτή, ο οποίος άνοιξε τη θέση του στην τιμή των 62,95 USD στις 23 Ιουλίου 2019 στις 18:45 και την έκλεισε στις 23 Ιουλίου στις 23:15 σε τιμή 64,27 USD. Κατ’ αυτή την περίοδο, η τιμή του WTI Crude αυξήθηκε κατά 4,22%. Όπως προαναφέρθηκε, ο έμπορος κερδοσκόπησε στην αύξηση των τιμών. Χωρίς μόχλευση, ενδεχομένως θα κέρδιζε 209 ευρώ με αρχική επένδυση 10.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Αντιθέτως. Εάν ο επενδυτής κερδοσκοπούσε στην πτώση της τιμής, θα έχανε χρήματα. Επομένως, η κερδοσκοπία στην αύξηση της τιμής ήταν μια κατάλληλη στρατηγική στην περίπτωση αυτή.

Ωστόσο, το κέρδος μπορεί να πολλαπλασιαστεί με μόχλευση, για παράδειγμα, με την αναλογία 1:5 στην ίδια περίπτωση, ο επενδυτής θα κέρδιζε 1.045 ευρώ. Με μόχλευση 1:10, η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος στο εμπόριο πετρελαίου, θα έφτανε σε κέρδος μέχρι και 2.090 ευρώ.

Η ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ επιτρέπει μέγιστη μόχλευση 1:10 για τις συναλλαγές εμπορευμάτων. Αλλά όπως η μόχλευση πολλαπλασιάζει τα κέρδη, έτσι μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειες. Αντίθετα, αν ο επενδυτής κερδοσκοπούσε στην πτώση των τιμών, σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώντας μόχλευση 1:10, θα έχανε 2 090 ευρώ, δηλαδή θα έχανε έτσι, σχεδόν το ένα τέταρτο του ποσού που επενδύθηκε σε 4 ώρες.

Όπως έχουμε δείξει, αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προϊόν και έτσι κανένας σοβαρός φορέας δεν το παρέχει χωρίς να λάβει ικανοποιητικό αποτέλεσμα από το επενδυτικό ερωτηματολόγιο. Αυτό απαιτείται από το νόμο να συμπληρώνεται από όλους τους πιθανούς πελάτες πριν να τους προσφέρονται τα τόσο επικίνδυνα προϊόντα.

Οι συναλλαγές με μόχλευση έχουν μακρά ιστορία

Η πρώτη διαπραγμάτευση με χρήση μόχλευσης, ήταν η αγορά της Pan-Atlantic Steamship Company από την McLean Industries, Inc., τον Ιανουάριο του 1955. Σήμερα ονομάζουμε αυτές τις συναλλαγές ως εξαγορές προβληματικών επιχειρήσεων. Αυτές οι εξαγορές είχαν τη μεγαλύτερη άνθιση στη δεκαετία του 1980. Τα CFD που γνωρίζουμε σήμερα, γεννιούνται στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1990. Οι ιδρυτές τους ονομάζονται Brian Keelan και Jon Wood από την UBS Warburg. Τα CFD χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και άλλους θεσμικούς επενδυτές λόγω της δυνατότητας διαπραγμάτευσης χωρίς φυσική ιδιοκτησία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Απέφευγαν έτσι την εποχή εκείνη, μια σειρά υψηλών τελών.

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, χάρη στην ανάπτυξη του ίντερνετ και άλλων διαύλων επικοινωνίας, πέρασε η δυνατότητα συναλλαγών CFDs σε μικροεπενδυτές. Το ίντερνετ και η ανάπτυξη στoυς κλάδους επικοινωνίας, επέτρεψε την παρακολούθηση των άμεσων κινήσεων των τιμών και την άμεση διαπραγμάτευση. Σε σχέση με αυτό, δημιουργήθηκαν πολλές νέες online πλατφόρμες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, που διευκόλυναν ακόμη περισσότερο τη διαπραγμάτευση. Χάρη σε αυτή την πρόσβαση, η διαπραγμάτευση στην κεφαλαιαγορά έχει γίνει ένα μαζικό ζήτημα.

Το eTrader προσφέρει ένα περιβάλλον συναλλαγών της πλατφόρμας MT5 με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις ζευγών νομισμάτων και CFDs. Το eTrader λειτουργεί σε 18 ξένες αγορές. Το eTrader είναι καταχωρημένο με το εμπορικό σήμα της Goldenburg Group Limited, μιας κυπριακής εταιρείας επενδύσεων (CIF) που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με την άδεια CIF αρ. 242/14. Περισσότερα στο www.eTrader.eu.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς, είναι σύνθετα μέσα και συνδέονται με υψηλό κίνδυνο γρήγορων οικονομικών απωλειών, λόγω μόχλευσης. Στο 80,49% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών, προκύπτουν οικονομικές ζημίες κατά τη διαπραγμάτευση με τα συμβόλαια επί της διαφοράς, αυτού του φορέα. Θα πρέπει να εξετάσετε, αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς και αν μπορείτε να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο οικονομικών ζημιών. Η διαπραγμάτευση σε μοχλευμένα προϊόντα όπως τα CFDs και τα FXs, συνεπάγεται με σημαντικό κίνδυνο απώλειας και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Η διαπραγματεύση αυτών των προϊόντων είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει απώλεια όλων των επενδεδυμένων κεφαλαίων.