Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

Έπειτα από την απόφαση της ρυθμιστικής Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA), με ισχύ από τις 1 Αυγούστου 2018, θα ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές:

– αλλαγή των μέγιστων ορίων μόχλευσης ως ακολούθως:

  • 30: 1 για κύρια ζεύγη νομισμάτων – σε αυτά το υποκείμενο επενδυτικό αγαθό αποτελείται από δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF (π.χ. EUR/GBP, CAD/JPY αλλά όχι CZK/EUR, EUR/RUB).
  • 20: 1 ζεύγος μη κύριων νομισμάτων, χρυσός και κύριοι δείκτες – κύριος δείκτης είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους δείκτες: FTSE 100, CAC 40, DAX30, DJIA, S&P 500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50. Όλοι οι άλλοι δείκτες δεν είναι κύριοι.
  • 10: 1 για εμπορεύματα, μη συμπεριλαμβανομένων χρυσού και μη κύριων δεικτών ιδίων κεφαλαίων.
  • 5: 1 για μεμονωμένα ίδια κεφάλαια και άλλες τιμές αναφοράς.

– αλλαγή του ορίου κλεισίματος περιθωρίου σε 50% (επί του παρόντος 30%).

Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε πλατφόρμες κατά το σαββατοκύριακο 28. – 29.7.2018 και θα ισχύουν μόνο για πελάτες λιανικής, δηλαδή όχι σε επαγγελματίες πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πλειοψηφικών επαγγελματιών πελατών.