Συναλλαγές στα κινητά: υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες των πλατφορμών διαπραγμάτευσης έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία επαγγελματιών χρηματιστών, υποτιμώντας συχνά τους κινδύνους.

Ο online κόσμος έχει κάνει τη διαπραγμάτευση τίτλων προσιτή στο ευρύ κοινό, έτσι δεν είναι πλέον προνόμιο επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού. Δε χρειάζεται κάποιος να πάει στην τράπεζα ή να αναζητήσει χρηματομεσίτη, θεωρητικά δεν χρειάζεται ούτε να συμβουλευτεί σε τι και πώς να επενδύσει. Δε χρειάζεται καν να έχει ισχυρό υπολογιστή με πολλές οθόνες γύρω του, όπως βλέπουμε σε ταινίες για τους τραπεζίτες της Wall Street. Θεωρητικά, μπορεί να κερδίσει τα ίδια ποσά, με ένα συνηθισμένο «smartphone» στο οποίο θα κατεβάσει δωρεάν μια επιχειρηματική εφαρμογή, όπως είναι πχ. το Metatrader. Μπορεί έτσι να διαπραγματεύεται κυριολεκτικά οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και αν δεν εμπιστεύεται την κρίση του, μπορεί να πραγματοποιήσει το λεγόμενο social trading, δηλαδή να ρυθμίσει τις συναλλαγές του έτσι ώστε να αντιγράφουν την διαπραγμάτευση του επιλεγμένου επενδυτή ή εταιρείας.

Θα δείξουμε τη μόχλευση σε ένα επενδυτικό εργαλείο που ονομάζεται «σύμβαση επί διαφοράς» (συντομογραφία CFD – από το αγγλικό «contract for difference»).

Διαπραγματεύσεις μόχλευσης: υψηλά κέρδη και υψηλές απώλειες

Σε αντίθεση με τις μετοχές ή τα νομίσματα, οι συμβάσεις επί διαφορών άρχισαν να χρησιμοποιούνται σχετικά πρόσφατα – στη δεκαετία του 1990. Αρχικά, τα χρησιμοποιούσαν τα επενδυτικά ιδρύματα για να αντισταθμίζουν τις κινήσεις των τιμών των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Με την πάροδο του χρόνου αυτά έγιναν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά από μικρούς επενδυτές και εμπόρους.

Χρησιμοποιώντας το CFD, ο επενδυτής δεν γίνεται ιδιοκτήτης  πραγματικής μετοχής. Επομένως, δεν έχει δικαίωμα σε μερίδιο από τα κέρδη ή σε οποιαδήποτε εξουσία λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, δεν πληρώνει χρηματιστηριακές προμήθειες και η διαπραγμάτευση με CFD είναι ταχύτερη και ευκολότερη από τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τα CFDs είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα που χρησιμοποιούνται για  κερδοσκοπία στις κινήσεις των τιμών. Απλά, ένα CFD δημιουργείται ανοίγοντας μια θέση και τελειώνει κλείνοντάς την. Είναι δυνατόν να υποθέσουμε την πτώση ή την άνοδο των τιμών. Κατά το κλείσιμο της θέσης, η κερδοσκοπία του επενδυτή είναι ίση με την πραγματική πορεία της τιμής. Έτσι πραγματοποιείται κέρδος ή ζημία. Αυτό πολλαπλασιάζεται περαιτέρω με τη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η οποία επιτρέπει την συμπλήρωση του όγκου των ιδίων κεφαλαίων με συχνά αρκετά υψηλότερο όγκο ξένου κεφαλαίου. Επομένως, η διαπραγμάτευση με υψηλότερο «ποσό» οδηγεί σε αύξηση του κέρδους αλλά και των ενδεχομένων απωλειών.

Για να σας δώσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργεί η μόχλευση στα πλαίσια των CFD, δείχνουμε ένα απλοποιημένο παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσουμε την κίνηση των μετοχών της εταιρείας Facebook μεταξύ 17 Ιουνίου 2019 και 18 Ιουνίου 2019. Οι μετοχές του Facebook είχαν  αξία 185 USD (17 Ιουνίου 2019 στην αρχή της διαπραγμάτευσης). Την επόμενη μέρα, στο τέλος της εργάσιμης μέρας είχαν αξία 188,5 USD. Επρόκειτο δηλαδή για αύξηση 1,89%. Στον πίνακα με παραδείγματα συναλλαγών, η μόχλευση κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5. Βλέπουμε τρία διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το μέγεθος της μόχλευσης. Τα κέρδη ή οι ζημίες προκύπτουν ανάλογα με το αν εμείς κερδοσκοπούμε για μείωση ή ανάπτυξη. Θα δείξουμε ένα παράδειγμα όπου ο επενδυτής προσδοκούσε την άνοδο των τιμών των μετοχών του FB.

Υπόδειγμα διαπραγμάτευσης με μόχλευση με μετοχές CFD
Μετοχές Facebook (17.6.2019 – 18.6.2019)
Μόχλευση Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Περιθώριο (%) Επένδυση (USD)   Κέρδη/Απώλειες Spread* (USD)
1:1 185 188,5 1,89 10 000   189 2,45
1:2 185 188,5 1,89 10 000   378 4,9
1:5 185 188,5 1,89 10 000   946 12,25

 

* Τέλη: ο πίνακας δείχνει το spread, τη προμήθεια του broker, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του επενδυτή από τη διαφορά των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να  μάθετε στα αρχεία eTrader, για τα τέλη και τα swaps.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ένας επενδυτής άνοιξε μια θέση αξίας 10.000 δολαρίων στην αρχή της συνεδρίασης στις 17 Ιουνίου με κερδοσκοπία, και την έκλεισε το επόμενο βράδυ. Η αγορά πραγματικά ανέβηκε. Χωρίς μόχλευση, πραγματοποιείται κέρδος 189 USD. Χρησιμοποιώντας μόχλευση 1:5, το κέρδος θα φτάσει τα 946 USD. Από την άλλη πλευρά, η απώλειά θα ήταν η ίδια αν είχε κέρδη κατά την  πτώση των τιμών.

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, η χρηματοοικονομική μόχλευση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλών κερδών, αλλά παράλληλα να προκαλέσει εξίσου μεγάλες απώλειες. Ως εκ τούτου, ο επενδυτής είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσει κατά πόσο είναι διατεθειμένος να αναλάβει τέτοιους κινδύνους. Εάν ο επενδυτής απαιτεί χαμηλό επίπεδο κινδύνου στις συναλλαγές, η διαπραγμάτευση μετοχών με CFD δεν θα είναι του γούστου του. Επίσης, οι αρχάριοι δεν συνιστώνται να χρησιμοποιούν μόχλευση στις αγορές. Για τους επενδυτές που έχουν τάση προς τον κίνδυνο, αυτός ο τύπος διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι ένα ευπρόσδεκτο μέρος του χαρτοφυλακίου αν και, ακόμη και οι πιο έμπειροι επενδυτές συνήθως δεν χρησιμοποιούν μόχλευση υψηλότερη από 1: 5. Ωστόσο, με λογικούς κανόνες διαχείρισης κινδύνου, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα συναλλαγών και με μεγαλύτερη μόχλευση.

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τους βασικούς όρους, στην ιστοσελίδα του eTrader εδώ.

Το eTrader προσφέρει ένα περιβάλλον συναλλαγών της πλατφόρμας MT5 με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις ζευγών νομισμάτων και CFDs. Το eTrader λειτουργεί σε 18 ξένες αγορές. Το eTrader είναι καταχωρημένο με το εμπορικό σήμα της Goldenburg Group Limited, μιας κυπριακής εταιρείας επενδύσεων (CIF) που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με την άδεια CIF αρ. 242/14. Περισσότερα στο www.eTrader.eu.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι σύνθετα μέσα και συνδέονται με υψηλό κίνδυνο γρήγορων οικονομικών απωλειών λόγω μόχλευσης. Στο 80,49% των λογαριασμών μικροεπενδυτών, προκύπτουν οικονομικές ζημίες κατά τις συναλλαγές με τα συμβόλαια επί της διαφοράς σε αυτόν τον φορέα. Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς και αν μπορείτε να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο οικονομικών ζημιών. Η διαπραγμάτευση σε μοχλευμένα προϊόντα όπως τα CFDs και τα FXs, συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας, και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Οι συναλλαγές αυτών των προϊόντων είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει απώλεια όλων των επενδεδυμένων κεφαλαίων.