Συναλλαγές μέσω κινητών – υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες των πλατφορμών διαπραγμάτευσης διαθέτουν εργαλεία επαγγελματιών χρηματιστών, αλλά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Ας εξετάσουμε μια τέτοια περίπτωση με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επένδυσης.

Ας πάρουμε τους δείκτες μετοχών, οι οποίοι συνήθως αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση. Πώς μπορούν όμως  να γίνουν ένα εργαλείο βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας κατά την οποία οι χρήστες πλατφορμών συναλλαγών συχνά υποτιμούν τους κινδύνους;

Πριν από το διαδίκτυο και την επέκταση των παροχέων κινητής τηλεφωνίας, ήταν μια εποχή που ένας συνηθισμένος ενδιαφερόμενος για επενδύσεις, είχε ελάχιστες επιλογές λήψεως πληροφοριών. Η πλησιέστερη πηγή ήταν συχνά η τοπική βιβλιοθήκη ή ένα συνδρομητικό περιοδικό. Οι απαιτούμενες αναφορές από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήταν συχνά δαπανηρές και με αναμονή, ακόμη και κάμποσες μέρες.

Ωστόσο, με τη σημερινή υποδομή, ένας επενδυτής μπορεί να διαβάσει μια έκθεση από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο διαδίκτυο, αμέσως μόλις δημοσιευθεί. Οδηγίες, πληροφορίες και στοιχεία αξιόπιστων φορέων για τις διαπραγματεύσεις, μπορούν να βρεθούν στο internet μέσα σε λίγα λεπτά, μαζί με κριτικές και εμπειρίες άλλων χρηστών. Παρόμοια πληροφόρηση μεταξύ απλών επενδυτών είναι πρωτοφανής.

Μαζί με τις πληροφορίες μεγάλωσε επίσης και το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων και εργαλείων. Δημοφιλείς είναι οι χρηματιστηριακοί δείκτες, στους οποίους επενδύονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ελκυστικότητα και παγίδες των χρηματιστηριακών δεικτών κατά τη χρήση του λεγόμενου συμβολαίου επί της διαφοράς

Η διαπραγμάτευση των χρηματιστηριακών δεικτών μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση του επενδυτικού μέσου του συμβολαίου επί της διαφοράς (CFD – από το αγγλικό contract for difference), το οποίο λειτουργεί με βάση την αρχή της μόχλευσης. Δηλαδή τη συμπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων από ξένα κεφάλαια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα κέρδη αλλά και απώλειες. Το μέγεθος της χρηματοοικονομικής μόχλευσης ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Για τον λιανοπωλητή, ορίζει το μέγιστο ύψος μόχλευσης για τους κύριους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, σε 1:20, για τους δευτερεύοντες δείκτες μετοχών 1:10 και για μεμονωμένες μετοχές 1:5. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρυθμιστική αρχή αντιλαμβάνεται τη διαπραγμάτευση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, ως τη λιγότερο επικίνδυνη από τις αναφερόμενες παραλλαγές, καθώς επιτρέπει κατά την διάρκεια των συναλλαγών τους, τη χρήση της υψηλότερης μόχλευσης.

Για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργεί η μόχλευση στα πλαίσια CFD, ας πάρουμε ένα πρότυπο παράδειγμα του χρηματιστηριακού δείκτη. Θα δουλέψουμε με την κίνηση του δείκτη DAX Cash. Αυτός ο δείκτης, είχε στις 18 Ιουνίου 2019 στις 8:00 π.μ. αξία 12.062,50. Την ίδια ημέρα στις 4:00 μ.μ είχε αξία 12.342,70. Επρόκειτο δηλαδή για μια αύξηση 2,32%. Στον πίνακα, η μόχλευση κυμαίνεται από 1:1 έως 1:20. Σε αυτή την περίπτωση, θα κάνουμε κερδοσκοπία στην άνοδο. Σε περίπτωση που κατέβει ο δείκτης, θα έχουμε απώλεια. Αν αυξηθεί, θα σημειώσουμε κέρδη.

Μόχλευση Τιμή ανοίγματος Τιμή κλεισίματος Περιθώριο (%) Επένδυση (EUR) Κέρδη/Απώλειες (EUR) Spread (EUR)
1:20 12.062,50 12.342,70 2,32% 10.000,00 4.640,00 400,00
1:1 12.062,50 12.342,70 2,32% 10.000,00 232,00 20,00
1:10 12.062,50 12.342,70 2,32% 10.000,00 2.320,00 200,00

 

* Τέλη: Ο πίνακας δείχνει το επωνομαζόμενο spread, τη χρέωση, η οποία υπολογίζεται από τα κέρδη του επενδυτή από τη διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης. Ποιες είναι οι προμήθειες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τους, μπορείτε να μάθετε στα  αρχεία του eTrader για τα τέλη και όρους συναλλαγών.

Ας υποθέσουμε ότι στις 8:00 ο επενδυτής άνοιξε τη θέση και στις 16:00 έκλεισε τη θέση. Ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,32% κατά την περίοδο αυτή. Έτσι οι κερδοσκοπία στην άνοδο ήταν συμφέρουσα. Μια αντίστοιχη αύξηση του κέρδους, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί, καθώς αυξάνεται η μόχλευση. Ενώ χωρίς τη χρήση της μόχλευσης, το κέρδος του επενδυτή σε μια επένδυση ύψους 10.000 ευρώ ήταν μόνο 232 ευρώ, χρησιμοποιώντας τη μόχλευση 1:10, το κέρδος φτάνει μέχρι και τα 2.320 ευρώ. Χρησιμοποιώντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη μόχλευση στους δείκτες μετοχών, το κέρδος άγγιξε τα 4.640 ευρώ. Δηλαδή 46,4% σε μία ημέρα. Το ερώτημα είναι, εάν μια τέτοια απόδοση θα μπορεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο, ο οποίος είναι επίσης υψηλός. Στην αντίθετη περίπτωση, με βάση αυτό το παράδειγμα με χρήση της μόχλευσης 1:20, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι θα υπήρχε απώλεια ύψους 4.640 ευρώ.

 

Είναι οι επικίνδυνες συναλλαγές κατάλληλες για εσάς;

Τέτοια επικίνδυνα προϊόντα, απαιτούν ισχυρή πειθαρχία και εμπειρία στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις  χρηματιστηριακών δεικτών μέσω CFD, δεν είναι κατάλληλες για τους επενδυτές που εκτιμάνε τη σιγουριά και προσπαθούν να αποφύγουν τον υψηλό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, στους επενδυτές που δεν φοβούνται να ρισκάρουν και είναι αρκετά έμπειροι, θα μπορούσαν να αρέσουν παρόμοια μέσα. Τα CFD επιτρέπουν υψηλά κέρδη χρησιμοποιώντας ένα σχετικά μικρό ποσό ιδίων κεφαλαίων. Με τη δυνατότητα υψηλών κερδών έρχεται και η απειλή μεγάλων απωλειών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να χρησιμοποιείτε με προσοχή αυτό το εργαλείο. Και σε κάθε περίπτωση, εξοικειωθείτε λεπτομερώς με όλους τους βασικούς όρους.

Η σχέση με τον κίνδυνο, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κινδύνου στο επενδυτικό ερωτηματολόγιο. Το επενδυτικό ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην προστασία και των δύο πλευρών, από το ενδεχόμενο να εισέλθουν σε ακατάλληλη διαπραγμάτευση. Κάθε επενδυτής, είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα επενδυτικό ερωτηματολόγιο με τον εν δυνάμει πελάτη, σύμφωνα με το νόμο περί κεφαλαιαγοράς. Το επενδυτικό ερωτηματολόγιο αξιολογεί την εμπειρία και την πρόθεση για κίνδυνο. Το εύρος του προφίλ κινδύνου από το ερωτηματολόγιο, κυμαίνεται από τον επενδυτή με απαιτήσεις για  υψηλότερη ασφάλεια, δηλαδή ένα πολύ συντηρητικό προφίλ, μέχρι και επιθετικό τύπου επενδυτή, ο οποίος απαιτεί όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη και είναι πρόθυμος να αναλάβει και υψηλότερο κίνδυνο.

Το eTrader προσφέρει ένα περιβάλλον συναλλαγών της πλατφόρμας MT5 με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις ζευγών νομισμάτων και CFDs. Το eTrader λειτουργεί σε 18 ξένες αγορές. Το eTrader είναι καταχωρημένο με το εμπορικό σήμα της Goldenburg Group Limited, μιας κυπριακής εταιρείας επενδύσεων (CIF) που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με την άδεια CIF αρ. 242/14. Περισσότερα στο www.etrader.eu

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι σύνθετα μέσα και συνδέονται με υψηλό κίνδυνο γρήγορων οικονομικών απωλειών λόγω μόχλευσης. Στο 80,49% των λογαριασμών μικροεπενδυτών, προκύπτουν οικονομικές ζημίες κατά τις συναλλαγές με τα συμβόλαια επί της διαφοράς σε αυτόν τον φορέα. Θα πρέπει να εξετάσετε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς και αν μπορείτε να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο οικονομικών ζημιών. Η διαπραγμάτευση σε μοχλευμένα προϊόντα όπως τα CFDs και τα FXs, συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας, και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Οι συναλλαγές αυτών των προϊόντων είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει απώλεια όλων των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

.