Πλεονεκτήματα


Τοπική υποστήριξη, τοπικοί συνεργάτες

Η eTrader με τους συνεργάτες της είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πέλατες μας στη μητρική τους γλώσσα. Στόχος μας είναι η καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες με απώτερο στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης. Οι συνεργάτες μας είναι εις θέση ν’αντιληφθούν τις ανάγκες των πελατών μας στη χώρα που δραστηριοποιούνται και να τους παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες.

Υποστήριξη πελατών στη μητρική τους γλώσσα

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Χρηματιστηριακών Αγορών όλα εξαρτώνται από τους παράγοντες συγρονισμός και ταχύτητα. Γι’ αυτό το λόγο η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, ούτως ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επενδύσουν χωρίς να χάσουν καμία ευκαιριά επένδυσης. Επιπλέον παρέχουμε υποστήριξη πελατών στη μητρική γλώσσα του πελάτη.

Απλό Σύστημα Εκπαίδευσης

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεος και σεμινάρια μέσω του διαδικτύου που σας εξηγούν τις βασικές χρήσεις της πλατφόρμας, σας φέρνουν πιο κοντά στις βασικές επενδυτικές στρατηγικές ή στις βασικές αρχές διαχείρισης των χρημάτων σας. Σας παρέχονται ευρείας μορφής εκπαιδευτικά προϊόντα όπως επίσης οι πελάτες λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις επενδύνεις τους.

Χαμηλά Spreads, γενναιόδωρη μόχλευση

Η eTrader προσφέρει στους πελάτες της ανταγωνιστικά spreads σε συνδυασμό με την γενναιόδωρη μόχλευση. Σε κανονικές συνθήκες της αγοράς παρέχουμε χαμηλά spreads σε όλα τα κύρια ζευγάρια παγκόσμιων νομισμάτων και μεγάλη ποικιλία από spreads στα εξωτικά συναλλάγματα.

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο