Ποιοί Είμαστε


Στόχος της eTrader είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας πληθώρα επενδυτικών προϊόντων όπως Forex και CFD’s. Χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες και πλατφόρμες φιλικές προς τον χρήστη που ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα χρήσης εξεζητημένων διαδραστικών εργαλείων για τους επαγγελματίες χρήστες, η eTrader σας δίνει δυνατότητες επενδυτικών συναλλαγών σ’ένα δυναμικό περιβάλλον.

Προτεραιότητα της eTrader είναι η προστασία των πελατών της. Εξ’αιτίας τούτου η εταιρία συμμορφώνεται με υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με την οδηγία European Markets in Financial Instrument Directive (MiFID) την οποία έχει ενσωματώσει σε νόμο η Επιτροπή Κεφαλαιαγόρας της Κύπρου.

Η eTrader είναι εγγεγραμμένη εμπορική επωνυμία της εταιρίας Goldenburg Group Limited,  που ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με άδεια ΚΕΠΕΥ 242/14.

 

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο