Οικονομικό Ημερολόγιο


GMT   Event Vol. Actual Consensus Previous
Sunday, Apr 18
22:30 NZ Business NZ PSI 1 52.4 49.7 Revised from 49.1
23:01 UK Rightmove House Price Index (YoY) 1 5.1% 2.7%
23:01 UK Rightmove House Price Index (MoM) 1 2.1% 0.8%
Monday, Apr 19
n/a AU HIA New Home Sales (MoM) 2 90.3% 22.9%
n/a CA Housing Starts s.a (YoY) 1 335.2K 250.0K 275.6K Revised from 245.9K
15:30 US 3-Month Bill Auction 1 0.02%
15:30 US 6-Month Bill Auction 1 0.04%
Tuesday, Apr 20
01:30 AU RBA Meeting Minutes 3
06:00 UK Claimant Count Change 3 86.6K
06:00 UK Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 2 4.8% 4.8%
06:00 UK ILO Unemployment Rate (3M) 3 5.1% 5.0%
06:00 UK Claimant Count Rate 2 7.5%
06:00 UK Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 2 4.2% 4.2%
12:55 US Redbook Index (MoM) 1 -17.2%
12:55 US Redbook Index (YoY) 1 13.2%
n/a NZ GDT Price Index 1 0.3%
15:30 US 52-Week Bill Auction 1 0.07%
20:30 US API Weekly Crude Oil Stock 1 -3.608M
22:45 NZ Consumer Price Index (QoQ) 2 0.7% 0.5%
22:45 NZ Consumer Price Index (YoY) 3 1.4% 1.4%
Wednesday, Apr 21
00:30 AU Westpac Leading Index (MoM) 2 0.02%
01:30 AU Retail Sales s.a. (MoM) 3 1.0% -0.8%
06:00 UK Retail Price Index (YoY) 2 1.6% 1.4%
06:00 UK Retail Price Index (MoM) 2 0.3% 0.5%
06:00 UK Producer Price Index - Output (MoM) n.s.a 1 0.3% 0.6%
06:00 UK Producer Price Index - Output (YoY) n.s.a 1 1.7% 0.9%
06:00 UK PPI Core Output (MoM) n.s.a 2 0.1% 0.1%
06:00 UK PPI Core Output (YoY) n.s.a 2 1.3% 1.4%
06:00 UK Producer Price Index - Input (YoY) n.s.a 1 4.4% 2.6%
06:00 UK Producer Price Index - Input (MoM) n.s.a 1 0.6% 0.6%
06:00 UK Consumer Price Index (YoY) 3 0.8% 0.4%
06:00 UK Core Consumer Price Index (YoY) 2 1.1% 0.9%
06:00 UK Consumer Price Index (MoM) 2 0.3% 0.1%
08:05 UK BoE's Ramsden speech 2
08:30 UK DCLG House Price Index (YoY) 1 7.1% 7.5%
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο