Νέα


Συναλλαγές στα κινητά: υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες των πλατφορμών διαπραγμάτευσης έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία επαγγελματιών χρηματιστών, υποτιμώντας συχνά τους κινδύνους. Ο online κόσμος έχει κάνει τη διαπραγμάτευση τίτλων προσιτή στο ευρύ κοινό, έτσι δεν είναι πλέον προνόμιο επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού. Δε χρειάζεται κάποιος να πάει στην τράπεζα ή να αναζητήσει χρηματομεσίτη, θεωρητικά δεν χρειάζεται ούτε να συμβουλευτεί σε τι […]

Εμπορεύματα μέσω κινητού τηλεφώνου – υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Σήμερα, όλοι μπορούν να διαπραγματεύονται εμπορεύματα χάρη στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Όμως, όλο και περισσότερο, δεν αρκεί μόνο η «εμπιστοσύνη στο εμπόρευμα», είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι σύγχρονες συναλλαγές και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Τι εννοούμε με τον όρο εμπόρευμα; Απλά, πρόκειται για προϊόντα ομοιόμορφης τιμής και ποιότητας, τα οποία παράγονται από πολλούς παραγωγούς. […]

Forex μέσω κινητού τηλεφώνου – υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων έχει γίνει η μεγαλύτερη και η πιο ρευστοποιημένη αγορά στον κόσμο, είναι ένας μαγνήτης για κερδοσκόπους που στοιχηματίζουν σε χρηματοοικονομικά παράγωγα χρησιμοποιώντας μόχλευση. Το Forex (επίσης FX) είναι μία από τις πιο διαδεδομένες λέξεις στον κόσμο των χρηματοοικονομικών εμπόρων. Το Forex είναι συντομογραφία του Foreign Exchange και σημαίνει ανταλλαγή ξένων νομισμάτων. Η […]

Συναλλαγές μέσω κινητών – υψηλά κέρδη και υψηλοί κίνδυνοι

Οι χρήστες των πλατφορμών διαπραγμάτευσης διαθέτουν εργαλεία επαγγελματιών χρηματιστών, αλλά συχνά υποτιμούν τους κινδύνους. Ας εξετάσουμε μια τέτοια περίπτωση με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επένδυσης. Ας πάρουμε τους δείκτες μετοχών, οι οποίοι συνήθως αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση. Πώς μπορούν όμως  να γίνουν ένα εργαλείο βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας κατά την οποία οι χρήστες πλατφορμών συναλλαγών συχνά υποτιμούν τους κινδύνους; […]

eTrader: Η άρση των capital controls δίνει ευκαιρία διατήρησης της άνω του μέσου όρου ανάπτυξης

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 – Ενώ η ΕΕ κινείται αργά προς την ύφεση, καθώς η Γερμανία παρουσίασε μείωση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (-0,1%, q/q), και η συνολική εκτιμώμενη τριμηνιαία ανάπτυξη της ΕΕ είναι μόνο 0,2% (Eurostat), η Ελλάδα καταγράφει αξιοπρεπή ανάπτυξη της τάξης του 0,8%. Έτσι, εξακολουθεί να διατηρεί την ευκαιρία […]

Brexit: το «game of chicken»

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία, η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών, με τις λιγότερο αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Αντίθετα, με την έξοδο, περισσότερο απ’ όλους θα την πληρώσουν, εκτός της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, οι κάτοικοι των χωρών της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας. […]

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

Έπειτα από την απόφαση της ρυθμιστικής Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA), με ισχύ από τις 1 Αυγούστου 2018, θα ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές: – αλλαγή των μέγιστων ορίων μόχλευσης ως ακολούθως: 30: 1 για κύρια ζεύγη νομισμάτων – σε αυτά το υποκείμενο επενδυτικό αγαθό αποτελείται από δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: USD, EUR, […]

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο