Νέα


eTrader: Η άρση των capital controls δίνει ευκαιρία διατήρησης της άνω του μέσου όρου ανάπτυξης

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 – Ενώ η ΕΕ κινείται αργά προς την ύφεση, καθώς η Γερμανία παρουσίασε μείωση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (-0,1%, q/q), και η συνολική εκτιμώμενη τριμηνιαία ανάπτυξη της ΕΕ είναι μόνο 0,2% (Eurostat), η Ελλάδα καταγράφει αξιοπρεπή ανάπτυξη της τάξης του 0,8%. Έτσι, εξακολουθεί να διατηρεί την ευκαιρία […]

Brexit: το «game of chicken»

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία, η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών, με τις λιγότερο αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Αντίθετα, με την έξοδο, περισσότερο απ’ όλους θα την πληρώσουν, εκτός της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, οι κάτοικοι των χωρών της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας. […]

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

Έπειτα από την απόφαση της ρυθμιστικής Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA), με ισχύ από τις 1 Αυγούστου 2018, θα ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές: – αλλαγή των μέγιστων ορίων μόχλευσης ως ακολούθως: 30: 1 για κύρια ζεύγη νομισμάτων – σε αυτά το υποκείμενο επενδυτικό αγαθό αποτελείται από δύο από τα ακόλουθα νομίσματα: USD, EUR, […]

Zωντανός Λογαριασμός Λογαριασμός επίδειξης
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο