Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγγραφή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

1. Γενικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που σύστησε τις υπηρεσίες μας σε εσάς κάποιος συνεργάτης μας, παρακαλούμε δηλώστε το όνομα ή τον κωδικό του.

2. Περισσότερες προσωπικές πληροφορίες

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρα στην οποία φορολογείστε.:

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

περισσότερες πληροφορίες

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Reason A - The country/jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents

Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)

Reason C - No TIN is required. (Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

3. Οικονομικά στοιχεία

0%

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καθαρή αξία καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των οφειλών του πελάτη. Αυτή η τιμή αναφέρεται στην οικονομική θέση και συγκεκριμένα στο χρηματικό ποσό το οποίο μένει στο εν λόγω άτομο μετά την πληρωμή όλων των δαπανών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αυτή η τιμή εκφράζει την αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων έναντι όλων των οφειλών ως οικονομική δήλωση. Τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων περιλαμβάνουν συνήθως μετρητά ή ισότιμά τους, όπως ακίνητα (κατοικίες ή αυτοκίνητα), επενδυτικοί λογαριασμοί, οποιαδήποτε πολύτιμα αγαθά (όπως κοσμήματα ή αντίκες), σε περίπτωση εταιρειών εννοούμε π.χ. ακίνητα, απόθεμα, υλικά, εργοστάσια, εξοπλισμό, μηχανήματα ή κτήρια. Οι οφειλές είναι τα χρήματα που οφείλονται σε άλλους, όπως λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, οφειλές προς τράπεζες, ομόλογα, γραμμάτια, υποθήκες, εκκρεμείς πληρωμές σε προμηθευτές ή πίστωση σε τράπεζα κ.λπ.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κύρια πηγή εισοδήματος ή περιουσία, σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα του πελάτη.

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Personal investment means a low risk investment, while expecting lover returns, e.g. in range from 4 to 12% p.a.

Speculative investment means investing with a significant risk, while expecting a substantial gain, e.g. over 20% p.a.

Hedging investment decisions to mitigate risk of holding a particular financial instrument by investing into two financial instruments, whose market development is counterfactual, e.g. options and future contracts.

Capital preservation investment where you do not want to risk any loss of invested capital

?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμενόμενο ποσό χρημάτων που θα επενδύεται σε ετήσια βάση.

4. Δοκιμή Συμβατότητας

0%Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω συναλλαγές χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης ή να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι δεν διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις για να κατανοήσετε την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο που συνεπάγονται τα προϊόντα μόχλευσης. Τα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιό τους. Σας ενθαρρύνουμε να αναπτύξετε καλύτερες γνώσεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και να εξοικειωθείτε με ένα λογαριασμό επίδειξης που διαθέτουμε στην πλατφόρμα συναλλαγών για να αναπτύξετε περαιτέρω την κατανόησή σας για τα προσφερόμενα προϊόντα. Αναγνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω συναλλαγές CFD-s χωρίς να αναπτύξω τις γνώσεις μου σχετικά με τα προϊόντα μόχλευσης ή να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε και να σας υποδείξουμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε, δεν φαίνεται να διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία/γνώση/προφίλ κινδύνου, όπως προκύπτει από το Νόμο, για το εμπόριο των επενδυτικών υπηρεσιών και τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρουμε, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Από την άποψη αυτή, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες/χρηματοοικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την εταιρεία μας, παρόλο που η εταιρεία σας έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για εσάς, θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να διαπραγματευτείτε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η εταιρεία θεωρεί ότι επιλέγοντας το παρακάτω κουμπί [Αποδοχή] αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι προβλεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η εταιρεία προσφέρει δεν είναι κατάλληλα για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων με την εταιρεία. Δηλώνω ότι έχω συμβουλευτεί για την ανεπάρκεια των επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών μέσων και για την κατανόηση του κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση και παρόλα αυτά θέλω να προχωρήσω στην επένδυση χρηματοοικονομικών μέσων.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε και να σας υποδείξουμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε, δεν φαίνεται να διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία/γνώση/προφίλ κινδύνου, όπως προκύπτει από το Νόμο, για το εμπόριο των επενδυτικών υπηρεσιών και τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρουμε, τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Από την άποψη αυτή, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες/χρηματοοικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με την εταιρεία μας, παρόλο που η εταιρεία σας έχει προειδοποιήσει ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για εσάς, θα μπορούσατε να συνεχίσετε και να διαπραγματευτείτε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα. Η εταιρεία θεωρεί ότι επιλέγοντας το παρακάτω κουμπί [Αποδοχή] αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι προβλεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η εταιρεία προσφέρει δεν είναι κατάλληλα για εσάς, αλλά εξακολουθείτε να επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών μέσων με την εταιρεία. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την ανεπάρκεια επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών μέσων και κατανοώ τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις συναλλαγές. Παρ’όλα αυτά, θέλω να προχωρήσω σε διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων και δέχομαι ότι η εταιρεία ενδέχεται να μην μου επιτρέπει να ανταλλάσσω προϊόντα μόχλευσης.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που υποβάλατε υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να μην έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσετε τα χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρει η εταιρεία μας. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να αναπτύξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Οι απαντήσεις που δώσατε υποδεικνύουν ότι το προφίλ σας δεν ανταποκρίνεται στην επικίνδυνη φύση των χρηματοοικονομικών μέσων που προσφέρει η εταιρεία μας. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να κάνετε εμπόριο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.

Προειδοποίηση κινδύνου:

Αγαπητέ Πελάτη!Σας υπενθυμίζουμε ότι τα πολύπλοκα μοχλευμένα προϊόντα που προσφέρουμε είναι πολύ επικίνδυνα και ευμετάβλητα. Οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν όλο το επενδυμένο κεφάλαιο τους.

5. Συμμορφωση

0%

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.

Μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα αρχεία σας εδώ.

Click me to remove the file.
?
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

‘Politically Exposed Persons’ includes the following natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions in the Republic of Cyprus or any other country and their Immediate Family Members or Persons Known to be Close Associates of Such Persons:

i. heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers,
ii. members of parliaments,
iii. members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances,
iv. members of courts of auditors or of the boards of central banks,
v. ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces,
vi. members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises.

‘Immediate Family Members’ includes the following:

vii. the spouse or the person with which cohabit for at least one year,
viii. the children and their spouses or the persons with which cohabit for at least one year,
ix. the parents.

‘Persons Known to be Close Associates’ includes the following:

x. any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in point (i) to (vi) above,
xi. any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of the person referred to in point (i) to (vi) above.

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.