Όροι Συναλλαγών


Τύποι εντολών

Η eTrader παρέχει στους πελάτες της τους ακόλουθους τύπους εντολών: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ώρες Συναλλαγών

Οι ώρες για τις Forex/Commodities/Χρηματιστηριακούς Δείκτες/ βρίσκονται εδώ. Οι ώρες για τις μετοχές βρίσκονται εδώ.

Παραπομπές:

Όλη η λίστα των διαθέσιμων εμπορικών πράξεων μαζί με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και το Χρηματιστήριο, όπου το στοιχείο αυτό να αποτελέσουν αντικείμενο μπορεί να βρεθεί εδώ.

Ο λογαριασμός Demo ισχύει για 30 ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή, μπορείτε να ανοίξετε Live λογαριασμό.

Τύποι Live Λογαριασμών

Η eTrader παρέχει στους πελάτες της με τα ακόλουθα:

  • Kυμαινόμενο (typical)* spread, σε συνθήκες αυξημενης μεταβλητότητας της αγοράς τα spread μπορεί να μεγαλώσουν ή να μικράνουν πέραν του τυπικού spread
  • Ευρεία ποικιλία απο επενδυτικά προϊόντα
  • Spreads αρχίζοντας από 3 pip στο Ευρώ Δολλάριο
  • Ελάχιστη αρχική κατάθεση $250 μέσω τράπεζας
  • Μόχλευση 1:100 για επαγγελματίες πελάτες

 

*Η απαίτηση περιθωρίου για το άνοιγμα νέων θέσεων θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μειωμένη μόχλευση

Swaps:

Θα χρεώνονται ή πιστώνονται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Οι τριπλές ανταλλαγές θα χρεώνονται την Τετάρτη (MT5). Για λεπτομέριες δείτε MT5.

Αμοιβή Διαχείρισης:

Η κράτηση φυσικών αποθεματων, οδηγεί σε αμοιβή διαχείρισης, η οποία θα χρεώνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Παρακαλώ σημειώστε οτι, τις Τετάρτες η αμοιβή θα είναι τριπλή. Παρακαλώ βρείτε τη Αμοιβή Διαχείρησης ΕΔΩ.

Margin Call:

Οι πελάτες θα ειδοποιούνται απ΄την πλατφόρμα όταν έχουν χρησιμοποιήσει το 100% των διαθέσιμων χρημάτων τους πως κινδυνεύουν αυτόματα όλες οι ανοικτές θέσεις τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν την ειδοποίηση μόνο όταν έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα. Γι αυτό το λόγο συνιστούμε στους πελάτες μας να συνδέονται στην πλατφόρμα σε συστηματική βάση. Εφιστούμε επίσης την προσοχή των πελατών μας πως όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο τους πέσει κάτω απ’το 50% του αρχικού όλες οι ανοικτές θέσεις τους θα κλείνουν αυτόματα.

MT5 Rollover table:

H eTrader αυτόματα θα ανατρέψει τις ανοικτές θέσεις του πελάτη τα βασικά προϊόντα, δείκτες και ομολογιών στο επόμενο υγρό σύμβασης, πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης. Ένας πίνακας των ημερομηνιών των ανατροπών και λήξεις μπορούν να βρεθούν εδώ. Παρακαλώ σημειώσατε πως οι ημερομηνίες μετακύλησης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν λόγω χαμηλής ρευστότητας στην αγορά ή λόγω άλλων απρόβλεπτων αλλαγών. Μια εξήγηση για τις ανατροπές μπορείτε να βρείτε εδώ. Κατά τη διάρκεια ανατροπής το υπάρχον Take Profit, Stop Loss, Buy ή Sell limit, Buy ή Sell stop orders θα ακυρωθούν 10 λεπτά πριν από την εκπνοή. Δεν θα είστε σε θέση να ανοίξετε νέες θέσεις 15 λεπτά πριν τη λήξη. Κλείστε λειτουργία μόνο θα είναι ενεργή.

Προσαρμογές μερίσματος:

Οι Μετοχές και Δεικτες Μετρητών (CFDs) αντικατοπτρίζουν εταιρικά γεγονότα. Γι αυτό, δικαιούστε πληρώμη μερισμάτων, εάν έχετε ανοίξει σε θέση αγοράς στα μερίσματα και άν ανοίξατε θέση πώλησης, μια αξία ίση με το μέρισμα θα διαγραφέι. Εάν μια διόρθωση μερίσματος ισχύει για μετοχές ή δείκτες ταμειακών συναλλαγών που σχετίζονται με το εμπόριο σας και το επάγγελμά σας ήταν ανοικτό κατά το κλείσιμο των εργασιών κατά τις τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη σχετική ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα εφαρμόσουμε προσαρμογή μερισμάτων. Στην περίπτωση συναλλαγών CFD που αφορούν μεμονωμένες μετοχές ή δείκτες μετρητών, η διόρθωση των μερισμάτων θα εφαρμοστεί ως εξής:

  • Οι πελάτες που κατέχουν μακρά μερίδια ατομικών μετοχών CFD ή χαρτοφυλακίου μετρητών θα πιστωθούν με προσαρμογή ex-dividend.
  • Οι πελάτες που κατέχουν θέσεις μεμονωμένων μετοχών σε CFD ή Cash Index θα χρεωθούν με προσαρμογή ex-dividend.

Παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι τα μερίσματα μπορούν επίσης να φορολογούνται (αν ισχύει). Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να τροποποιήσει τη ρύθμιση του μερίσματος υπόκειται σε αλλαγές στη νομοθεσία, το ρυθμιστικό σύστημα, τα ποσοστά των φόρων και ειδικότερα οι παρακράτηση φόρου απαιτήσεις της σχετικής φορολογικής αρχής.

Τέλη συντηρήσεως:

Θα χρεωθεί τέλος έως και 40 ευρώ εάν ο Λογαριασμός σας θα παραμείνει ανενεργός ή αδρανής για χρονικό διάστημα 6 μηνών όπως ορίζεται στους Όρους Συναλλαγών. Το τέλος συντήρησης θα είναι ίσο με το μικρότερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή 40 ευρώ (ή ισοδύναμο με το νόμισμα που επιλέξατε), το οποίο εισπράττεται μηνιαίως.

FTT:

Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικά CFD και ITA40 υπόκεινονται σε FTT (Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών). Ο φόρος χρεώνεται ως πάγιο τέλος που σχετίζεται με πλασματική αξία συναλλαγής όπως αναφέρεται παρακάτω: * Μέχρι € 2.500: € 0.25 * € 2.500- 5.000: € 0.5 * € 5.000- 10.000: € 1 * € 10,000- € 50,000: € 5 * € 50,000- 100,000: € 10 * € 100.000- 500.000: € 50 * € 500.000- 1.000.000: € 100 * Πάνω από € 1.000.000: € 200

Προστασία αρνητικών υπολοίπων:

Οι πελάτες μας δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα από τα κεφάλαια που έχουν στο λογαριασμό τους.

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο