Όροι Συναλλαγών


Τύποι εντολών

Η eTrader παρέχει στους πελάτες της τους ακόλουθους τύπους εντολών: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ο λογαριασμός Demo ισχύει για 30 ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή, μπορείτε να ανοίξετε Live λογαριασμό.

Τύποι Live Λογαριασμών

Η eTrader παρέχει στους πελάτες της με τα ακόλουθα:

  • Kυμαινόμενο (typical)* spread, σε συνθήκες αυξημενης μεταβλητότητας της αγοράς τα spread μπορεί να μεγαλώσουν ή να μικράνουν πέραν του τυπικού spread
  • Ευρεία ποικιλία απο επενδυτικά προϊόντα
  • Spreads αρχίζοντας από 3 pip στο Ευρώ Δολλάριο
  • Ελάχιστη αρχική κατάθεση $250 μέσω τράπεζας
  • Μόχλευση 1:100 για επαγγελματίες πελάτες

 

*Η απαίτηση περιθωρίου για το άνοιγμα νέων θέσεων θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μειωμένη μόχλευση

Swaps:

Θα χρεώνονται ή πιστώνονται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Οι τριπλές ανταλλαγές θα χρεώνονται την Τετάρτη.

Αμοιβή Διαχείρισης:

Η κράτηση φυσικών αποθεματων, οδηγεί σε αμοιβή διαχείρισης, η οποία θα χρεώνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας. Παρακαλώ σημειώστε οτι, τις Τετάρτες η αμοιβή θα είναι τριπλή.

Margin Call:

Οι πελάτες θα ειδοποιούνται απ΄την πλατφόρμα όταν έχουν χρησιμοποιήσει το 100% των διαθέσιμων χρημάτων τους πως κινδυνεύουν αυτόματα όλες οι ανοικτές θέσεις τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν την ειδοποίηση μόνο όταν έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα. Γι αυτό το λόγο συνιστούμε στους πελάτες μας να συνδέονται στην πλατφόρμα σε συστηματική βάση. Εφιστούμε επίσης την προσοχή των πελατών μας πως όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο τους πέσει κάτω απ’το 50% του αρχικού όλες οι ανοικτές θέσεις τους θα κλείνουν αυτόματα.

Προσαρμογές μερίσματος:

Οι Μετοχές και Δεικτες Μετρητών (CFDs) αντικατοπτρίζουν εταιρικά γεγονότα. Γι αυτό, δικαιούστε πληρώμη μερισμάτων, εάν έχετε ανοίξει σε θέση αγοράς στα μερίσματα και άν ανοίξατε θέση πώλησης, μια αξία ίση με το μέρισμα θα διαγραφέι. Εάν μια διόρθωση μερίσματος ισχύει για μετοχές ή δείκτες ταμειακών συναλλαγών που σχετίζονται με το εμπόριο σας και το επάγγελμά σας ήταν ανοικτό κατά το κλείσιμο των εργασιών κατά τις τελευταίες ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από τη σχετική ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα εφαρμόσουμε προσαρμογή μερισμάτων. Στην περίπτωση συναλλαγών CFD που αφορούν μεμονωμένες μετοχές ή δείκτες μετρητών, η διόρθωση των μερισμάτων θα εφαρμοστεί ως εξής:

  • Οι πελάτες που κατέχουν μακρά μερίδια ατομικών μετοχών CFD ή χαρτοφυλακίου μετρητών θα πιστωθούν με προσαρμογή ex-dividend.
  • Οι πελάτες που κατέχουν θέσεις μεμονωμένων μετοχών σε CFD ή Cash Index θα χρεωθούν με προσαρμογή ex-dividend.

Παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι τα μερίσματα μπορούν επίσης να φορολογούνται (αν ισχύει). Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να τροποποιήσει τη ρύθμιση του μερίσματος υπόκειται σε αλλαγές στη νομοθεσία, το ρυθμιστικό σύστημα, τα ποσοστά των φόρων και ειδικότερα οι παρακράτηση φόρου απαιτήσεις της σχετικής φορολογικής αρχής.

Τέλη συντηρήσεως:

Θα χρεωθεί τέλος έως και 100 ευρώ εάν ο Λογαριασμός σας θα παραμείνει ανενεργός ή αδρανής για χρονικό διάστημα 1 μήνας όπως ορίζεται στους Όρους Συναλλαγών. Το τέλος συντήρησης θα είναι ίσο με το μικρότερο από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ή 60 ευρώ (ή ισοδύναμο με το νόμισμα που επιλέξατε), το οποίο εισπράττεται μηνιαίως.

FTT:

Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικά CFD και ITA40 υπόκεινονται σε FTT (Φόρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών). Ο φόρος χρεώνεται ως πάγιο τέλος που σχετίζεται με πλασματική αξία συναλλαγής όπως αναφέρεται παρακάτω: * Μέχρι € 2.500: € 0.25 * € 2.500- 5.000: € 0.5 * € 5.000- 10.000: € 1 * € 10,000- € 50,000: € 5 * € 50,000- 100,000: € 10 * € 100.000- 500.000: € 50 * € 500.000- 1.000.000: € 100 * Πάνω από € 1.000.000: € 200

Προστασία αρνητικών υπολοίπων:

Οι πελάτες μας δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα από τα κεφάλαια που έχουν στο λογαριασμό τους.

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθέι σε κίνδυνο