eTrader Tyždenný komentár 20.4.2015

Britská ekonomika rástla v prvom štvrťroku o 0.3%, čo bolo nižšie ako trhový konsenzus, ktorý rátal  s rastom 0.5% percenta. Keďže GBPUSD je v dlhodobom klesajúcom trende, preferujeme otvoriť short pozíciu. Rezistenčná zóna 1.5393 – 1.5345   na 4 hodinovom grafe nám poskytuje príležitosť na shortovanie. Prvým cieľom je supportný level 1.5214 – 1.5149 a druhým  je úroveň 1.5063 – 1.5109. V prípade prerazenia tejto rezistenčnej zóny by sme mohli kúpiť libru s cieľom na úrovni 1.5550 – 1.5510.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.