eTrader Tyždenný komentár 23.4.2015

USDZAR sa nachádza v dlhodobom rastúcom trende, keďže klesajúce komoditné ceny znížili dopyt po juhoafrickom rande.  Juhoafrická republika reprezentuje okolo 77% svetovej zásoby platiny a 11% globálnej produkcii zlata. Tento trend sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti meniť nebude. Na štvorhodinovom grafe tiež vidíme rastúci trend od začiatku mesiaca. Posledná sviečka sedí na 50 kĺzavom priemere a na spomenutej trendovej čiare. V tom istom čase stochastic indikátor ukazuje, že pár je prekúpený. Preferujeme otvoriť long pozíciu s targetom na úrovni 12.2545 – 12.2956. Keby cena prerazila trendovú čiaru nadol, mohli by sme otvoriť short pozíciu s cieľom na supportnej úrovni 11.9272 – 11.9683.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.