Euro na svojich minimách

Euro, po zasadnutí a následnej tlačovej konferencii ECB padlo na minima siedmich týždňov voči doláru, zatiaľ čo obavy z vypuknutia koronavírusu v Číne podporili jeny ako aktívum bezpečného raja. Cenová parita poklesla na 1.1055 dolárov za euro po tom, čo v štvrtok bola najnižšia hodnota $1.1036.

ECB začala rozsiahle preskúmanie svojej politiky, keďže roky experimentu centrálnej banky s negatívnymi úrokovými mierami a kvantitatívnym uvoľňovaním nedokázali dosiahnuť cieľovú úroveň inflácie. Prezidentka ECB Christine Lagarde na tlačovej konferencii uviedla, že riziká pre rast v eurozóne zostávajú naklonené spomaleniu a obchodníci ju vnímajú ako holubicu.

Pokles bol spôsobený hlavne z dôvodu, že niektorí ekonómovia dúfali nasledovanie švédskej centrálnej banky, ktorá koncom minulého roka ukončila záporné úrokové sadzby.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.