Ford predĺžil odstávku výroby v Európe do 4. mája 2020

Americká automobilka Ford Motor sa rozhodla predĺžiť dočasné prerušenie výroby automobilov a motorov vo väčšine svojich európskych tovární. Dôvodom je vývoj situácie okolo koronavírusu. Odstávka výroby by tak mala trvať minimálne do 4. mája.

„Plány Fordu na obnovenie produkcie sú silne závislé na vývoji pandémie choroby COVID-19 v najbližších týždňoch, štátnych reštriktívnych opatreniach, problémoch v dodávateľskom reťazci a prevádzkyschopnosti siete našich predajcov,“ píše sa v tlačovej správe automobilky.

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) tento týždeň informovalo, že dočasné uzávierky tovární kvôli koronavírusu sa už dotkli viac ako 1,1 milióna Európanov pracujúcich vo výrobe automobilov.

Výroba automobilov v EU priamo zamestnáva okolo 2,6 milióna ľudí a širší automobilový priemysel podľa ACEA priamo alebo nepriamo zabezpečuje prácu pre 13,8 milióna ľudí.

Ford nie je prvou automobilkou, ktorá pristúpila k tomu kroku. Napríklad Škoda Auto v stredu druhýkrát predĺžila odstávku výroby vo svojich troch českých závodoch, a to do 20. apríla. Automobilka kvôli koronavírusu zastavila výrobu v českej Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí v stredu 18. marca večer.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.