Francúzska spoločnosť EDF znížila svoje vyhliadky ziskov

Francúzska štátna energetická skupina Electricite de France SA (EDF) v pondelok uviedla, že v súčasnosti predpovedá základné zisky do roku 2020 na spodnom konci prognóz, pretože spoločnosť sa zaoberá dopadom prepuknutia koronavírusu. Prerušenie výroby zapríčinené tým, že zamestnanci musia zostať mimo pracovísk, znamenalo, že EDF by znížila jadrovú výrobu vo Francúzsku. Spoločnosť očakáva, že základné zisky v roku 2020 dosiahnu dolnú hranicu 17,5 – 18 miliárd eur. Spoločnosť plánuje v nukleárnej veľmoci sveta- Francúzsku, znížiť svoj predchádzajúci cieľ do roku 2020, ktorým je 375 – 390 terawatthodín (TWh) jadrovej výroby vo Francúzsku.

Spoločnosť EDF dodala, že má finančnú a prevádzkovú kapacitu na poskytnutie potrebnej sily vo všetkých scenároch, o ktorých sa vo Francúzsku v súčasnosti uvažuje.

Spoločnosť pristúpila s svedomitej ochrane zamestnancov, ako sa už skôr dohodlo na čistení portálov dvakrát za osemhodinovú zmenu, na zvýšenie bezpečnostných vzdialeností medzi pracovníkmi a poskytnutie rukavíc a dezinfekčných prostriedkov na ruky v súlade s novými vnútornými pravidlami. Na druhej strane, podľa francúzskeho pracovného práva majú zamestnanci právo odísť z práce, ak sa domnievajú, že existuje jasné a bezprostredné ohrozenie ich zdravia alebo bezpečnosti.

Hovorca EDF uviedol, že 40 jadrových reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, neboli postihnuté koronavírusovou pandémiou.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.