Francúzsko odmieta prijatú reformu

Francúz, ktorý začal pracovať od 1. januára 2022 alebo skôr zasiahne zákon, ktorý mu stanovuje minimálnu penziu na úrovni 1000 eur mesačne pod podmienkou, že pracoval celý produktívny vek. Táto francúzska vládna reforma sa nestretla s prijatím vládnych zamestnancov, ktorí štrajkovali 7 dní. Ďalšie masové protesty proti Macronovmu zákonu sú naplánované odbormi na 12 a 17 decembra 2019.

Hlavným dôvodom zavedenia tohto zákonu je podľa francúzskeho prezidenta zjednodušenie dôchodkového systému, ktorí v súčasnosti obsahuje viac ako 40 samostatných dôchodkových plánov. Zjednodušenie by malo docieliť rovnaké práva každému dôchodcovi za každé prispievané euro do dôchodkového systému. Organizácie vidia zákon inak. Podľa ich názoru sa Macron snaží iba vyrovnať štátny rozpočet.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.