Francúzsky výrobca súčiastok očakáva rekorné predaje

Výrobca súčiastok Faurecia zverejnil, že v roku 2022 očakáva rekorné predaje, profit a generovanie cashu v roku 2022. Za týmto tvrdením stojí strategický program a akvizícia japonskej spoločnosti Clarion, ktorá by sa mala z dlhodobejšieho hľadiska premietnuť do rastu spoločnosti.

Faurecia je zo 46% vlastnená Peugeotom, ktorého rast predaja od 2019-2022 sa očakáva na úrovni 5%.

Stratégia spoločnosti sa opiera o rast segmentu Faurecia Clarion Electronics, ktorá má presne naplánovanú stratégiu rastu v budúcnosti a investíciu do Fuel Cell Electric Vehicles, ktorá má v Európe veľký potenciál, keďže sa zameriava na znižovanie emisií. Spoločnosť neplánuje iba krátkodobe ciele, ktoré si vytýčila do roku 2022, ale taktiež z dlhodobejšieho hľadiska vidí perspektívu spoločnosti hlavne v investovaní do uhlíkovej neutrality do roku 2030.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.