Gladiator Championship Fighting Turnaj

Náš zápasník Jaroslav „Číňan“ Poborský podal skvelý výkon v turnaji Gladiator Championship

Fighting 29. januára.

Pozrite si fotografie a video zo zápasu

16195690_1362807653792057_222669089641522235_n          16265508_1362807717125384_7340694028823055048_n

16266027_1362807637125392_6906961704381563737_n          16406613_1362808023792020_7023599347076301671_n  

Nahrávka z Gladiator Championship Fighting turnaja

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.