Grécko predpokladá v roku 2020 rast ekonomiky o 2,8 percenta

Vyzerá to tak, že grécka ekonomika po ukončení záchranného programu predbehne plán dohodnutý s veriteľmi. Podľa návrhu rozpočtu, ktorý v pondelok vláda predloží parlamentu a o ktorom už informovala agentúra Reuters by krajina mala presiahnuť cieľ stanovený záchranným programom.  Tamojšia vláda by mala v budúcom roku dosiahnuť investičný rast na úrovni 2,8 percenta a očakáva tiež prebytok v hodnote okolo 3,6 percenta HDP.

V prípade, že krajina dosiahne predpokladaný cieľ, presiahne dohodu stanovenú s veriteľmi o desatinu percenta. Primárny rozpočet krajiny, ktorý naznačuje v akom stave sa nachádzajú financie krajiny však nezhŕňa aj obsluhu dlhu, rozpočty miestnych samospráv a hospodárenie systému sociálneho zabezpečenia.  Možno tak sledovať rozdiel v údajoch, ktoré sledujú veritelia krajiny v podobe Medzinárodného menového fondu a Európska únia.

Návrh rozpočtu na budúci rok uvádza, že v tomto roku vykázala grécka ekonomika rast 2 percentá.

Dlh Grécka sa momentálne pohybuje na úrovni 180 percent HDP, čo predstavuje najvyššie zadĺženie medzi krajinami eurozóny. Grécko sa ocitlo na pokraji štátneho bankrotu v roku 2010, kedy muselo požiadať svojich veriteľov o úverovú pomoc. Odvtedy si prešlo troma záchrannými programami, pričom pôžičky od medzinárodných subjektov sprevádzajú prísne podmienky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.