Guvernér NBS sa vyjadril o možnom smerovaní ECB

„Je to (nákup ETF) veľmi technický problém, ktorý bol otvorený na technickej úrovni a odborníci sa ním zaoberajú. Nevylučujem to do budúcnosti, ale o tejto téme nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ uviedol Peter Kažimír v tlačovej správe Národnej banky Slovenska. Z vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska vyplýva že centrálna banka môže jedného dňa kúpiť ETF ako súčasť stimulačného plánu, ale nerozhodla sa pevne o tom, či sa táto politika pridá do jej menového súboru nástrojov.

Centrálne banky na celom svete používajú každý trik v knihe, aby zachránili rozbité a bankrotujúce globálne hospodárstvo, ktoré vykoľajila šíriaca sa pandémia. Posledným trikom, ktorý už Bank of Japan (BOJ) už pokúsil a neúspešne, je to, že Európska centrálna banka (ECB) mohla jedného dňa začať nakupovať fondy obchodované na burze (ETF) v rámci svojich operácií na voľnom trhu.

Pokiaľ ide o ECB a FED, je pravdepodobné, že obe strany sa stanú plnými nasledovníkmi BOJ. Fed zverejnila, že najneskôr 30. septembra 2020 bude aktívne kupovať „akceptovateľné podnikové dlhopisy a akceptovateľné ETF“. Musíme si uvedomiť, že BOJ vlastní 73% všetkých ETF a stratila 3 bilióny jenov na nákupoch akcií napriek tlačeniu peňazí.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.