Hrozný deň pre letecké spoločnosti v mnohých štátoch

Letisko Heathrow, tradične najrušnejšie v Európe, predpovedá, že dopyt cestujúcich by klesol v apríli o viac ako 90%, pretože obmedzenia týkajúce sa koronavírusov bránia väčšine ľudí v cestovaní.

Heathrow v utorok uviedol, že jeho počet cestujúcich v marci klesol o 52% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom mnohí z týchto ciest uskutočnili Briti, ktorí sa vracali domov zo zahraničia.

Cena nórskej leteckej spoločností – Norwegian Air klesla o viac ako 60% po oznámení počas druhého obchodného dňa, finančného záchranného balíka 8. apríla. Ak by bol schválený veriteľmi a akcionármi, plán by zmenil dlh vo výške 4,3 miliárd dolárov na kapitál a tiež by získal nejaké nové vlastný kapitál, čím sa odstráni veľká časť zostávajúcej hodnoty súčasných akcií spoločnosti.

Keďže počet medzinárodných prípadov koronavírusov neustále rastie, mnoho leteckých spoločností ruší svoje lety. Opatrenia na zabránenie šíreniu vírusu majú zároveň zásadný vplyv na leteckú dopravu v Európe a mimo nej. Krajiny začínajú uvaliť zákaz vstupu (napr. USA uzavreli svoje hranice). Tento vývoj povedie k ďalšiemu prudkému zníženiu letov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.