India vyšetruje Amazon

India začala vyšetrovať Amazon z porušenia protimonopolného zákona. Súd bol zatiaľ pozastavený, no Amazonu stále hrozí odsúdenie. Dôvodom je napadnutie súdu Amazonom, ktorý následne súd povolil 2 mesačné podnikanie v Indii, kým sa obnoví súd. CCI (Indická komisia pre hospodársku súťaž) minulý mesiac nariadila vyšetrovanie technologických spoločností Flipkart a Amazon z údajného porušenia hospodárskej súťaži a dumpingu v podobe zliav.

CCI sa začal prípadom zaoberať po tom, čo sa skupina obchodníkov so sídlom v Dillí sťažovala, že giganti elektronického obchodu propagujú vybraných predajcov a poškodzujú obchod pre ďalších menších hráčov.

Amazon sa vyhradzuje, že CCI nemá dostatok dôkazov na postupovanie objednania sondy trhu. Na druhej strane sa objavujú ohlasy právnikov, že sa proti pozastaveniu mala India odvolať.

Aj napriek tomu, že Amazon oznámil investíciu do Indii v hodnote 1 miliardy dolárov, napätie s online predajcom z USA je väčšie než výhody z investícii.

Amazon a Flipkart čelia rastúcej kritike zo strany indických maloobchodníkov, ktorí ich obviňujú z porušovania miestnych zákonov tým, že zhromažďujú miliardy dolárov strát na financovanie hlbokých zliav a diskriminujú malých predajcov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.