Japonské spoločnosti neočakávajú výraznejší pokles

Nikkei 225 uzavrela obchodný deň v Tokiu pripísaním 1,05%, a tým dosiahol nové 1-mesačné maximum. Najlepšími hráčom počas tohto obchodného dňa v indexe Nikkei 225 bol Alps Electric Co. Ltd., ktorý vzrástol o 12,57% alebo 141,0 bodov na 1263,0 bodov počas obchodného dňa. USD/JPY vzrástol o 0,53% na paritu 107,22 , zatiaľ čo EUR / JPY vzrástol o 0,45% na 116,14 za euro.

No zaujímavejšie boli reporty hlavných ťahúňov japonskej ekonomiky.

Japonský priemyselný konglomerát vidí obmedzené ohnisko nákazy koronavírusom na jeho zisky za finančný rok. Prognóza predpokladá zisk viac ako 130 miliárd jenov, čo je zhruba v súlade s predchádzajúcim odhadom. Vypuknutie pravdepodobne znížilo príjmy asi o 40 miliárd jenov a zisk asi o 20 miliárd jenov.

Japonský tretí najväčší ,,bezdrôtový‘‘ konglomerát SoftBank vykázal za tri mesiace končiace v marci 32% nárast prevádzkového zisku na 116,6 miliárd jenov. Spoločnosť vo svojej správe predpovedala prevádzkový zisk bežného finančného roka na 920 miliárd jenov, čo sa do značnej miery nezmenilo v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pretože naďalej vytvára hotovosť v čase hospodárskeho poklesu vyvolaného koronavírusom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.