Koronavírus môže ohroziť Gucci

Finančná skupina, ktorá vlastní luxusnú taliansku značku Gucci- Kering oznámila obavy ohľadom dopytu po luxusných výrobkoch, po tom čo skupina vykázala predaje nad očakávaniami trhu v štvrtom kvartáli 2019. Jedným z hlavných pozitívnych motorov bola značka Gucci. Obavy sa vynárajú hlavne z dôvodu, že čínsky trh bude mat negatívny dopad na spotrebiteľské trendy a tok turistov, čo v konečnom dôsledku bude mať dopad na ekonomický rast.

Keď sa však zastavia celé mestá v druhej najväčšej ekonomike na svete, lety sa zrušia a mnoho krajín, ktoré zakážu vstup návštevníkom z Číny, Kering a ďalšie špičkové domy, by mohlo čeliť veľkému predajnému zásahu.

CEO Jean-Marc Keringu sa vyjadril, že spoločnosť ma rastový potenciál v strednom a dlhom období.

Keringove tržby rástli 13,8% (4,36 miliárd eur) od októbra do decembra. V porovnaní so základom 11,4%, po odstránení akvizície a kurzové diferencie. Kering taktiež vlastní luxusnú značku Saint Laurent and Balenciaga, no v súčasnosti 83% operačného príjmu plynie len z Gucci.

Relatívne vysoký pokles čistého príjmu (až 37,4%) v 2019 bolo spôsobené čiastočným penalizovaním talianskym daňovým vyrovnaním vo výške 1,25 miliardy eur, ktoré musela značka Gucci zaplatiť talianskej vláde.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.