Koronavírus stále ohrozuje trhy

Kapitálové trhy do značnej miery podceňujú riziká, ktoré  so sebou prináša epidémia koronavírusu. Podľa vyjadrení Alexa Weber, ktorý je predsedom správnej rady švajčiarskej banky UBS pre Bloomberg, by mali centrálne banky prijať opatrenia na pomoc podnikom, ktoré potrebujú prekonať negatívny dopad vírusu na ich biznis.

Aj keď sa americké a európske akciové indexy počas minulého týždňa napriek hrozbe vyšplhali na nové maximá, ku koncu týždňa sme boli svedkami poklesu. Dôvodom boli obavy z ekonomického dopadu situácie. V červených číslach odštartoval aj úvod nového týždňa.

Weber už predpovedal, že čínska ekonomika pravdepodobne kvôli koronavírusu tento rok zaznamená pokles rastu, ktorý neevidovala minimálne do roku 1990.

Svoj výhľad na vývoj čínskej ekonomiky zmenil aj Medzinárodný menový fond, ktorý ešte v januári počítal s tohtoročným rastom na úrovni 6 percent, no v sobotu znížil odhad na 5,6 percenta.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.