Môže Renault zaniknúť?

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v piatok vyhlásil, že Renault by mohol zmiznúť, ak by nedostal pomoc veľmi skoro na to, aby sa vysporiadal s dopadom koronavírusovej krízy, pričom dodal, že Renault sa musí prispôsobiť situácii.

Na druhej strane sa následne vyjadril, že výrobca automobilov by mal byť schopný udržať vo Francúzsku čo najviac pracovných miest, ale mal by tiež zostať konkurencieschopný.

Dodal, že predseda Renault Jean-Dominique Senard napriek tomu usilovne pracuje na novom strategickom pláne a že Senard má podporu francúzskej vlády.

Francúzsky minister uviedol, že zatiaľ nepodpísal štátnu záruku na pôžičku vo výške 5 miliárd eur  ktorá by pomohla spoločnosti Renault zvládnuť spád z koronavírusu.

Vláda predpovedá, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny sa tento rok zníži najmenej o 8%. Jeho rozpočtový deficit má tento rok dosiahnuť povojnovú rekordnú úroveň 9% hospodárskej produkcie.

Európska únia poskytla členským štátom všetku fiškálnu voľnosť, ktorú potrebujú na riešenie hospodárskeho dopadu koronavírusu, a umožnila vládam otvoriť výdajové kohútiky a odložiť rozpočtové pravidlá EÚ, ktoré obmedzujú pôžičky vlády. V doložke o flexibilite nie je stanovená žiadna lehota, ktorá by to umožňovala. Le Maire napriek tomu uviedol, že dúfa, že pravidlá zostanú v roku 2021 pozastavené.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.