Môžeme očakávať ďalšie škrty od OPEC+ ?

OPEC a Rusko- OPEC+ diskutujú o predĺženie súčasných ťažobných škrtov o jeden až dva mesiace. Neformálne líder OPEC Saudská Arábia v júli nepočíta s uvoľnením dohodnutého opatrenia, ale jedná o jeho predĺžení do konca roka. Zatiaľ sa Rijáde podľa týchto zdrojov však nepodarilo pre zámer získať Rusko. Moskva, ktorá by chcela prijaté opatrenia uvoľňovať postupne, sa zdráha pristúpiť na ich predĺženie až do konca roka.

OPEC a jeho spojenci vrátane Ruska združení v skupine OPEC + v apríli na rekordnom zníženie ropnej ťažby. V máji a júni tak prednú producentské štáty vyťaží o 9,7 milióna barelov denne menej – to predstavuje zhruba desať percent celosvetovej produkcie, aby zvýšili ceny, ktoré sa drasticky prepadli vinou poklesu dopytu spôsobeného opatreniami na obmedzenie šírenia koronavírusu.

Ceny ropy sa teraz pohybujú okolo 35 dolárov za barel a v porovnaní so začiatkom roka sú zhruba na polovici. Členské štáty OPEC + by o ťažobný politike mali konať na online stretnutí 4. júna.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.