Musk odštartoval výrobu prvých Tesiel mimo Ameriky

Musk dnes oficiálne otvoril prvú fabriky Tesly mimo Ameriky, v Číne. Prvých 10 zákazníkov obdržalo modely 3 už dnes, no fabrika začne elektrické modely Y zo Šanghajskej fabriky predávať už za 357 dní. Podľa Muskových slov, bude dopyt po Modely Y väčší dopyt, než po všetkých modeloch Tesly dokopy.

Akcie spoločnosti Tesla sa na burze v súčasnosti obchodujú na svojich maximách, po zverejnení ziskového štvrtého kvartálu a následnom zverejnení úspešného dodržiavania výrobných kvót.

Kapacita novootvorenej výrobnej fabriky je v súčasnosti 150 000 sedanov Modelu 3 ročne, no v budúcnosti ju plánujú zvýšiť na 250 000 sedanov ročne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.