Najhoršia recesia od 2. svetovej vojny

Vo výskumnom dokumente uverejnenom v piatok inštitút uviedol, že v dôsledku epidémie očakáva, že v roku 2020 sa ekonomická produkcia Nemecka zníži o 8,4%, čo z neho robí najhoršiu recesiu od druhej svetovej vojny. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) klesol v druhom štvrťroku o 14,6%.

Nemecká ekonomika uvidí známky oživenia najskôr od polovice roka, uviedol ekonóm inštitútu Ifo v piatok a dodal, že akékoľvek zotavenie sa z recesie vyvolanej koronavírusovou pandémiou pravdepodobne nebude v tvare V. Ifo, ktorého index podnikateľskej klímy v apríli klesol na rekordné minimum, uviedol, že nemecká ekonomika zažila najťažšiu dobu od zjednotenia takmer pred 30 rokmi.

Hrozným ukazovateľom je aj nemecká nezamestnanosť má tento rok vzrásť asi o 520 000 a prekročiť 3 milióny, uviedol výskumný inštitút IAB pre výskum trhu práce v piatok, pretože pandémia koronavírusu zaťažuje ekonomiku a zvyšuje počet ľudí bez práce.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.