Nie je už na trhu podhodnotená spoločnosť?

Warren Buffett, jeden z najbohatších ľudí sveta a jeho americký holdingový konglomerá, spoločnosť Berkshire Hathaway Inc. Vidí ako najlepšiu investíciu skupovanie vlastných akcií, ktoré sú podľa Warrena na trhu podhodnotené. Na druhej strane spoločnosť sklamala očakávania analytikov, keď neprekonala všeobecne zaužívaný Benchmark pre investičné spoločnosti, index S&P 500. Aj na základe toho, spoločnosť vykázala svoj najhorší rok od 2009.

Dôvodom je prílišné nadhodnotenie spoločností na trhu, čo bráni spoločnosti nájsť podhodnotené spoločnosti na trhu, kým peniaze spoločnosti sa neustále hromadia. Buffetova posledná úspešná investícia, čím sa stal majoritných akcionárom, bola investícia v hodnote 37,2 miliárd dolárov do spoločnosti Precision Castpart Corp. v roku 2017. Na druhej strane od tohto roku spoločnosť odkúpila svoje akcie iba v hodnote 4,1 miliardy dolárov.

Podľa analytikov Jima Shanahana a Edwarda Jonesa spoločnosť neskupuje veľa akcií, keďže neinvestujú veľa peňazí do verejných cenných papieroch a rovnako aj nenakupuje priamo portfóliové spoločnosti z čoho vyplýva, že zostatok hotovosti v spoločnosti rastie.

Čisté príjmy spoločnosti v súčasnosti teraz ovplyvňujú výkyvy portfólia v hodnote približne 220 miliárd dolárov. Táto volatilita bola Buffettom už v minulosti avizovaná investorom, ktorý by ju mali ignorovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.