Nové vzťahy medzi USA a Britániou

Poradca Bieleho domu Larry Kudlow dnes plánuje navštíviť Veľkú Britániu po výhre Konzervatívnej strany s predstaviteľom Borisom Johnsonom po výhre vo voľbách. Podľa vyjadrení ekonomického poradcu Bieleho domu, plánuje s Johnsonom prebrať ekonomické a obchodné témy, na ktorých chcú stavať v budúcnosti dohodu.

Johnson plánuje 31. januára opustiť EÚ a následne nadviazať nové vzťahy s EÚ, rovnako ako s Amerikou.

Počas telefonického rozhovoru v pondelok Johnson a prezident USA Donald Trump s potešením očakávajú pokračovanie úzkej spolupráce a rokovania o „ambicióznej dohode o voľnom obchode“, uviedol hovorca predsedu vlády.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.