Licencia a regulácia


eTrader je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, ktorá je cyperská investičná firma (CIF) dohliadaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14. Goldenburg Group Limited je licencovaná k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke Goldenburg Group Limited tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE a Fors Magna S. L.

Cross-Border Licencia

Krajiny   Regulator
Rakúsko Rakúsko Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Bulharsko Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvátsko Chorvátsko Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika Česká republika Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko Dánsko Finanstilsynet (Danish FSA)
Estónsko Estónsko Finantsinspektsioon (FSA)
Fínsko Fínsko Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Nemecko Nemecko Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grécko Grécko Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko Maďarsko Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Island Island Fjármálaeftirlitið (FME)
Taliansko Taliansko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Írsko Írsko Central Bank of Ireland
Lotyšsko Lotyšsko Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Litva Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembursko Luxembursko Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Holandsko Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Nórsko Nórsko Finanstilsynet
Poľsko Poľsko Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko Portugalsko Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Rumunsko Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovenská republika Slovenská republika Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko Slovinsko Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španielsko Španielsko Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Švédsko Finansinspektionen (FI)
Veľká Británia Veľká Británia Financial Conduct Authority (FCA)
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku