O SÚŤAŽI

eTrader je nadšená prezentovať výhradne svojim klientom virtuálnu obchodnú súťaž začínajúcu sa 1.3.2015!
Ako stimuláciu klientom budovať svoje obchodné skúsenosti bezrizikovo, eTrader ponúka demo obchodníkom šancu vyhrať $2,000! S peňažnými cenami pre dvoch finalistov, víťazi tiež vyhrajú voľný vzdelávací balíček pozostávajúci z:
– forex video tutoriály zdarma
– webináre zdarma
– tréning a výučba o forexe zdarma
– finančný materiál a osobný manažér učtu
Súťaž bude prebiehať od 1. marca – 30 apríla 2015.
eTrader Global vám želá úspešné obchodovanie!

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.