Podmienky obchodovania


Typy pokynov:

eTrader poskytuje klientom tieto typy pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Demo účet:

Je limitovaný na 30 dní, po ukončení máte možnosť prejsť na LIVE účet .

Typy účtov:

eTrader poskytuje svojim klientom nasledovné:

  • Plávajúce (typical)* spready; na trhu sa vyskytujúce podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie spreadov mimo hranice typických spreadov
  • Široká ponuka inštrumentov (Akcie, forex, drahé kovy a CFD)
  • Obchodovanie so štandardnými lotmi
  • Spready už od 3 pipov pre Euro Dolár
  • Minimálny vstupný vklad $ 250 ako bankový prevod
  • Páka 1:100 pre profesionálnych klientov

 

Poznámka:
Upozorňujeme, že predvolený pákový efekt ponúkaný počas procesu otvorenia účtu je nastavený na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností túto žiadosť posúdime. Upozorňujeme, že predvolený pákový efekt ponúkaný počas procesu otvorenia účtu je nastavený na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností túto žiadosť posúdime.

*Požiadavka na výšku marže pre otvorenie nových pozícií bude vypočítaná na základe zníženého pákového efektu.

Swapy:

Swapy sa budú účtovať na konci každého obchodného dňa. Trojnásobné swapy budú účtované v stredu.

Správa portfólia:

Poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný.

Margin Call:

Klienti sú upozornení platformou pri 100 % úrovni marže, že sa dostavajú blízko k automatickej likvidácii ich pozícii. Klienti dostanú automatickú notifikáciu iba v prípade, ak sú prihlásení v platforme. Preto sú klienti upozornení, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojho majetku a relevantné notifikácie. Klienti sú taktiež upozornení, že pri poklese ich marže pod 50 %, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

Zúčtovanie dividend:

Akcie a Cash Indexy reflektujú korporátne udalosti, takže budete mať nárok na výplatu dividendy, ak budete mať otvorenú dlhú pozíciu na príslušné akcie a v prípade otvorenia krátkej pozície Vám bude odpísaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividend týka akcií a Cash Indexov, ktoré obchodujete a ktoré boli otvorené najneskôr na konci dňa predchádzajúceho prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. ex-dividend day), spoločnost bude aplikovať zúčtovanie dividend. V prípade CFD obchodov týkajúcich sa jednotlivých akcií, bude zúčtovanie dividend použité nasledujúcim spôsobom:

  • Klientom, ktorí držia dlhé pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú pripísané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.
  • Klientom, ktorí držia krátke pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú odpočítané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

Prosím, berte na vedomie, že dividendy môžu byť predmetom dane. Spoločnosť môže ukončiť alebo meniť zúčtovanie dividend najmä na základe zmien v zákone, zmeny regulačného systému, sadzby dane alebo požiadavky zrážkovej dane príslušnému správcovi dane.

Udržovací poplatok:

Jedná sa o poplatok do výšky 100 EUR, ktorý sa bude účtovať v prípade, ak je Obchodný účet neaktívny alebo spiaci po dobu 1 mesiaca tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Udržovací poplatok bude účtovaný na mesačnej báze na úrovni menšieho v porovnaní zostatku na účte a 100 EUR (alebo ekvivalent v zvolenej mene).

FTT:

Všetky transakcie na talianskych CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok súvisiaci s nominálnou hodnotou transakcie, ako je uvedené nižšie: * Do výšky 2 500 EUR: 0.25 EUR * 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR * 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR * 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR * 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR * 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR * 500 000 – 1 000 000: 100 EUR * Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR.

Ochrana proti zápornému zostatku:

Naši klienti nemôžu stratiť viac ako prostriedky, ktoré majú na svojom účte.

 

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku