Licencje i Przepisy


eTrader jest zarejestrowaną marką Goldenburg Group Limited, firma inwestycyjna na Cyprze (CIF), nadzorowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z licencją CIF nr 242/14. Goldenburg Group Limited posiada licencję na świadczenie usług inwestycyjnych i dodatkowych w stosunku do instrumentów finansowych, jak wspomniano na niniejszej stronie internetowej naszej firmy Goldenburg Group.

Wszystkie informacje o klientach udzielane przed zawarciem umowy, można znaleźć na niniejszej stronie internetowej naszej firmy Goldenburg Group.

Goldenburg Group Limited (numer licencji CIF 242/14) jest nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) oraz dysponuje licencją na dostarczanie następujących usług inwestycyjnych i uzupełniających w stosunku do instrumentów finansowych wymienionych poniżej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajow poza Unia Europejska: Usługi inwestycyjne:

 1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń obejmujących jeden lub więcej instrumentów finansowych
 2. Realizacja zleceń w imieniu klientów
 3. Zarządzanie portfelem
 4. Doradztwo inwestycyjne

Usługi uzupełniające:

 1. Zabezpieczanie i administrowanie instrumentow finansowych na rachunkach klientów, w tym usługi przechowywania i podobne, takie jak zarządzanie środkami finansowymi i dodatkowymi
 2. Usługi dewizowe w przypadku, gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych
 3. Badania inwestycyjne i analiza finansowa, a także inne formy ogólnych rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych

Instrumenty finansowe:

 1. Papiery wartościowe zbywalne
 2. Instrumenty rynku finansowego
 3. Uczestnictwo w inwestowaniu zbiorowym
 4. Acje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub oprocentowania, lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych rozliczanych fizycznie lub w gotówce
 5. Akcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów rozliczanych w gotówce lub możliwe do rozliczenia w gotówce na wniosek jednej ze stron (inaczej niż ze względu na niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzen unieważniających kontrakt)
 6. Akcje, kontrakty terminowe, swapy oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych rozliczane fizycznie pod warunkiem, że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub rynku MTF
 7. Akcje, kontrakty terminowe, swapy, kontrakty terminowe oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych rozliczanych fizycznie, niewymienionych w pkt 6 części trzeciej i nieprzeznaczonych do celów handlowych, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając czy, między innymi, są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym
 8. Instrumenty pochodne dotyczące ponoszenia ryzyka finansowego
 9. Kontrakty finansowe na różnice
 10. Akcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych statystyk ekonomicznych rozliczane w gotówce lub mogące być rozliczane w gotówce w zależności od wyboru jednej z strony (inaczej niż ze względu na niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważniające kontrakt), a także wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków niewymienionych w innej części niniejszego dokumentu, które mają właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych , z uwzględnieniem tego czy, między innymi, podlegają one obrotowi na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym

Prosze tutaj odnalezc raport dotyczacy wymogow regulacji prawnych.

Firma zawarła umowę z Agentem QUAENTAS s.r.oTőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE i Fors Magna S. L..

Powiadomienie transgraniczne

Kraj   Regulator
Austria Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Liechtenstein Liechtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxemburg Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Norway Finanstilsynet
Poland Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Sweden Finansinspektionen (FI)
UK UK Financial Conduct Authority (FCA)
Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona